Oskar Westerlin
Oskar Westerlin

Forbrukertilsynet mener «Oskars trippel sjoko» markedsføres ulovlig mot barn

– Det er ikke fritt fram når markedsføring kan sees eller høres av barn.

Publisert

Forbrukertilsynet skriver på egne nettsider at de har den siste tiden mottatt henvendelser om markedsføringen av produktet «Oskars trippel sjoko».

På bakgrunn av dette har de gjort egne undersøkelser, og mener at produktet blir ulovlig markedsført mot barn fordi markedsføringen inneholder direkte kjøpsoppfordringer.

Dette er forbudt.

– På bakgrunn av alder, mangel på erfaring og kritisk sans har barn vanskeligere for å forstå hva markedsføring er, hva som er hensikten med den, og i tillegg til å gjenkjenne markedsføring og skille den fra annen kommunikasjon. Det er derfor særskilte hensyn man må ta når markedsføring retter seg mot barn, eller kan sees og høres av barn, sier direktør Trond Rønningen til Forbrukertilsynets egne nettsider.

Produktet er et samarbeid mellom Bakehuset AS og Oskar Westerlins managementbyrå Max Social AS.

Det har i hovedsak blitt markedsført i Oskar Westerlins sosiale medier, og Forbrukertilsynet mener at mange mottakere av denne markedsføringen er barn og unge.

Forbrukertilsynet har sendt ut brev til alle tre parter der de ber om at den ulovlige markedsføringen knyttet til «Oskars trippel sjoko» stanses så snart som mulig, og at produktet ikke markedsføres ulovlig i framtiden.

Forbrukertilsynet mener å ha sett en økning av ulovlig markedsføring som retter seg mot barn og unge via sosiale medier, da spesielt på TikTok.

De skriver på egne nettsider at de ser også at dette har vært et tema i media.

– Det er ikke fritt fram når markedsføring kan sees eller høres av barn. Reklamen øker på sosiale medier, blant annet på TikTok som i hovedsak benyttes av barn og unge. Næringsdrivende må vise varsomhet når de reklamerer på plattformer hvor barn og unge ferdes, sier Trond Rønninge

Powered by Labrador CMS