– Vi har noen helt sentrale utfordringer i vår del av verden.
– Vi har noen helt sentrale utfordringer i vår del av verden.

Sarah Willand tar permisjon fra TV 2

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektøren deltar på Forsvarets sjefskurs denne høsten.

Publisert Sist oppdatert

– Nå er jeg litt over halvveis inn i Forsvarets sjefskurs, og som forventet har det vært utrolig lærerikt. Og ikke minst veldig aktuelt, skriver Willand i en e-post til KOM24.

Sjefskurset strekker seg over tre måneder og arrangeres to ganger i året. I år er temaet «Europas sikkerhet og stabilitet – uro i øst».

– Vi har noen helt sentrale utfordringer i vår del av verden, og vi har sett på de utfordringene i lyst av blant annet stormaktsrivalisering, sikkerhet, demokrati, menneskerettigheter, og migrasjon.

Stadig mer sammensatte trusler

Dette er 25. gang Sjefskurset gjennomføres, og Willand er foreløpig svært fornøyd.

– Det er et veldig godt opplegg. Det er svært kompetente forelesere, vi har reist ulike steder i Norge og gjennomført flere oppgaver og øvelser. De planlagte utenlandsreisene ble det jo ikke noe av på grunn av Covid. Etter flere uker med oppmerksomhet på internasjonale allianser og Norge i verden, skal vi nå lære mer om totalforsvaret og den nasjonale beredskapen. Det gleder jeg meg til.

Det er seksjon Sjefskurs ved Forsvarets høgskole som har ansvar for gjennomføringen, og målet er å gi en innføring i blant annet det norske forsvarets struktur og kapasiteter, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

– Sikkerhetstruslene Europa og Norge står overfor blir stadig mer sammensatt. Så langt har jeg fått en dypere forståelse for nettopp det, og hva vi kan gjøre for å møte de utfordringene.

Utfordrer oss på nye måter

Som medieleder tror Willand det er viktig og relevant innsikt.

– Det har vært spesielt relevant å få mer innsikt i hvordan teknologiutvikling og digitalisering øker takten i de såkalte hybride truslene. Det kan dreie seg om informasjonspåvirkning og manipulering av ordskiftet, cyberangrep, falske nyheter og så videre. Dette blir stadig mer avansert og er ikke bare en utfordring for sikkerhet og fred, sier hun og fortsetter:

– Dette utfordrer oss på helt nye måter og visker ut de gamle skillelinjene mellom offentlig og privat, mellom militære og sivile. Disse sammensatte truslene må møtes gjennom et tett samarbeid i hele samfunnet. Ytringsfrihet, pressefrihet og sannhetssøkende journalistikk er viktig for å møte disse utfordringene. Med dette oppdaterte trusselbildet ga det virkelig mening da årets fredspris gikk til Ressa og Muratov.

Sjefskurset har deltakere på tvers av forsvar, offentlig og privat sektor.

– Den miksen er noe av suksessfaktoren tror jeg. Det blir veldig gode diskusjoner med så ulike perspektiver og erfaringer i rommet.

Powered by Labrador CMS