Eirik Skomedal gikk fra å ha en karriere som kompanisjef til å bli talsperson for hæren. Det var en svett begynnelse for majoren.
Eirik Skomedal gikk fra å ha en karriere som kompanisjef til å bli talsperson for hæren. Det var en svett begynnelse for majoren.

#MinJobb

– Jeg var ganske svett i de første intervjusituasjonene med NRK

Eirik Skomedal gikk fra å ha en karriere som kompanisjef til å bli talsperson for hæren. Det var en svett begynnelse for majoren.

Publisert

Med spalten #MinJobb ønsker KOM24 å få kommunikasjonsfolk til å snakke om jobben sin, hva som inspirerer dem i arbeidet, hvilke utfordringer som finnes i bransjen - og hva som er god kommunikasjon.

I dag er det talsperson for Hæren, Eirik Skomedal, som svarer i spalten.

– Hva er tittelen din - og hva går jobben din ut på?

– Min tittel er: talsperson for Hæren, jeg svarer og håndterer media, gjør innsalg på Hærens saker til media og leder kommunikasjonsavdelingen i Hæren i daglige gjøremål. Akkurat nå har det vært mest intervju med media om Covid-19 og alliertes ankomst til Norge.

– Hva liker du best med jobben din?

– Det er en svært dynamisk jobb der du aldri helt vet hva dagen bringer. Mye positive mennesker man kommer i kontakt med i komverden.

– Hvilke arbeidsoppgaver liker du minst?

– Haha… det har endret seg veldig fra jeg begynte i fjor sommer. Jeg har ingen kommunikasjonsbakgrunn fra tidligere, så jeg var ganske svett de første intervjusituasjonene med NRK, for eksempel. Nå når man er mer trygg i de situasjonene er det vel mer når telefonen ringer litt for sent på kvelden, men saken gjør at man bare må svare!

– Hvorfor ville du jobbe med kommunikasjon?

– Jeg var ferdig som kompanisjef i Hæren og ønsket å gjøre noe annet. Jeg ble tipset om å søke jobben som talsperson og den virket interessant. Jeg liker jo å prate med folk og er opptatt av forsvarssaker, så den passer vel sånn sett ganske bra!

– Hvem inspirerer deg i kommunikasjonssektoren?

– Det har vært artig å se hvordan ulike medier jobber, både TV og aviser. Etter noen solide runder med medietrykk tror jeg at jeg har sett og møtt de fleste i Tromsregionen. Ellers har forsvarssjefen inspirert meg mye i jobben. Måten han har vært åpen og tilgjengelig på, for media, gjør at det blir lettere for oss å få plass hos avdelingene i Hæren og jeg tror interessen fra media har økt det siste året.

– Hva gjorde deg sist imponert i kommunikasjonsfaget?

– Jeg har blitt svært imponert over kommunene og helsevesenet i vår region den siste tiden. Måten de har kommunisert et balansert, positivt og tydelig budskap i en svært uoversiktlig situasjon med mange allierte soldater fra ulike land som har ankommet og blitt flyttet, med et høyt antall covidtilfeller, har vært veldig bra. Mange innbyggere har helt naturlig vært skeptisk, men kommunene og helsevesenet har klart og berolige befolkningen godt.

– Hva er god kommunikasjon?

– Mange har vel ulike syn på dette, men for meg som Hærens talsperson er det viktig at budskapet er faktabasert og korrekt og når flest mulig. Hvis vi klarer å nå egne ansatte, unge som er interesserte i Forsvaret, folk i lokalsamfunnene våre, foreldre til våre vernepliktige og andre som er interessert i det vi driver med, har vi truffet godt.

– Hva mener du er den største utfordringen for din bransje fremover?

– Forsvaret er en etat som tiltrekker seg mye oppmerksomhet. Det å få fram hovedbudskapet i den jobben vi er satt til å gjøre er viktig i en tid da mye annet om oss er på dagsorden.

Powered by Labrador CMS