Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet. Dress.
Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet klager inn Meta for omfattende lovbrudd

Forbrukerrådet og syv andre forbrukerorganisasjoner klager inn Meta for en rekke brudd på personvernlovgivningen.

Publisert

I klagen, som er oversendt til nasjonale datatilsyn, pekes det blant annet på hvordan teknologigiganten bryter med lovpålagte krav om rettferdig behandling, formålsbegrensning og dataminimering.

Det er heller ikke mulig for brukerne å gi et fritt og informert samtykke, gitt selskapets massive overvåkning og lite gjennomsiktige forretningsmodell.

— Meta har gjentatte ganger forsøkt å tåkelegge hvordan de bryter med brukernes rett til personvern, nå sist med sin «si ja eller betal-modell. Det er på høy tid europeiske myndigheter setter ned foten for hvordan selskapet opererer, sier fagdirektør Finn Lützow-Holm Myrstad i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Han mener elskapets forretningsmodell er i grunnleggende strid med europeisk og norsk lov. 

– Dessverre har selskapet tydeligvis ingen intensjoner om å endre forretningsmodell eller tilpasse seg gjeldende regelverk, fortsetter Myrstad.

Meta eier blant annet Facebook og Instagram, som begge har over 250 millioner europeiske brukere. 

I 2018 trådde personvernforordningen (GDPR) i kraft i EU og i Norge. Forordningen stiller en rekke krav, blant annet knyttet til hvilke personopplysninger som kan behandles og hva informasjonen kan brukes til.

Forbrukerrådet og en rekke andre europeiske forbrukerorganisasjoner har tidligere klagd inn Metas nye «si ja eller betal-modell» til nettverket for europeiske forbrukertilsyn (CPC). Bakgrunnen var at selskapet tvinger brukerne til å velge mellom å tillate bruk av personopplysninger i markedsføring eller betale for å slippe annonser.

Powered by Labrador CMS