Stabssersjant Fredrik Tandberg skal nå jobbe for Forsvarskommisjonen de neste 18 månedene.
Stabssersjant Fredrik Tandberg skal nå jobbe for Forsvarskommisjonen de neste 18 månedene.

Fredrik Tandberg blir kommunikasjonsansvarlig for Forsvarskommisjonen

– Vi er et lite sekretariat med utrolig fine folk

Publisert

– Det er en utrolig spennende oppgave og med et mandat som legger opp til at kommisjonen skal bidra til en åpen og bred offentlig debatt er det mange muligheter sier Fredrik Tandberg til KOM24.

Han er ansatt som kommunikasjonsansvarlig for Forsvarskommisjonen.

Bidra med ideer

Stillingen er i 50 prosent fram til mai 2023.

– Jeg fortsetter i jobben ved Forsvarets mediesenter, forteller han.

Ved FMS jobber han i dag som PR-spesialist.

I Forsvarskommisjonen skal han hjelpe kommisjonens leder og medlemmer med hele spekteret innen kommunikasjon fra informasjon på nettsider, kontakt med mediene, tilrettelegging for debattmøter.

– Jobben handler mye om å bidra med ideer og gjennomføre aktiviteter som kommisjonen ønsker for å oppnå målet om åpen og bred offentlig debatt, sier Tandberg.

Det blir stor variasjon i oppgavene fremover.

– Vi er et lite sekretariat med utrolig fine folk som bidrar med alt fra de minste praktiske ting til å skrive det som skal bli en NOU til slutt, forteller han.

Norsk sikkerhet

Det var like før jul det ble kjent at Regjeringen har satt ned en ny forsvarskommisjon som skal vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Kommisjonen skal ledes av Knut Storberget.

Kommisjonen får 17 medlemmer og er satt sammen av fageksperter, politikere og partene i arbeidslivet. Forsvarskommisjonen skal gi innspill til hva som best ivaretar norsk sikkerhet i et 10–20 års perspektiv, fremme forslag til forsvarssektorens videre utvikling og den skal bidra til offentlig debatt og nytenkning.

Kommisjonen skal se på statens og samfunnets samlede motstandskraft. Dette innebærer blant annet å se på samspillet mellom Forsvaret og sivilsamfunnet gjennom hele krise og konfliktspekteret. Forsvarskommisjonen skal se sitt arbeid i sammenheng med Totalberedskapskommisjonen som etter planen utnevnes på nyåret.

Forsvarskommisjonen skal levere sin endelige rapport i form av en offentlig utredning (NOU) til forsvarsministeren senest 3. mai 2023. Kommisjonens skal i sine vurderinger ta høyde for realistiske økonomiske rammevilkår.

Powered by Labrador CMS