Kristin Brimi er daglig leder i Mediebyråforeningen.
Kristin Brimi er daglig leder i Mediebyråforeningen.

– Reklamemarkedet er tilbake på 2019-nivå

Mediebarometeret viser at reklamemarkedet fortsetter i positiv retning.

Publisert

Det er omsatt reklame via mediebyråene for nesten 3,3 milliarder kroner, som er en oppgang på 11 prosent og som tilsvarer 327 millioner, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, viser Mediebyråforeningens mediebarometer fra første tertial.

– Vi legger bak oss et tertial som viser at reklamemarkedet er tilbake på 2019-nivå. Isolert i april har vi en oppgang på 20 prosent mot samme måned i fjor, godt drevet av digitale medier, TV og utendørs. Men også online video og lydmedier har styrket seg kraftig mot 2021, sier daglig leder i Mediebyråforeningen, Kristin Brimi i en pressemelding.

Nærmer seg halve kaka

Den digitale veksten fortsetter, og reklameomsetning som går gjennom mediebyråene hittil i år er 1,35 milliarder. Dette er en økning med 91 millioner mot fjoråret og betyr at digitale medier har en solid andel på 41,3 prosent av den totale reklamekaka.

Displayannonsering vokser med 8,5 prosent fra fjoråret og utgjør halvparten av den digitale veksten med 45,6 millioner. Sosiale medier passerer fjoråret med 26 millioner, som er en vekst på 8,2 prosent, mens søk holder seg stabilt mot 2021, med 211 millioner i omsetning.

Online video (OLV) styrker seg med 10,4 prosent mot samme periode i fjor. Isolert for april økte OLV med 44,4 prosent og hele 19 millioner. Totalt ender OLV-omsetningen hittil i år på 214 millioner.

Mediebarometeret for april.
Mediebarometeret for april.

Betydelig vekst for lydmedier

Levende bilder på lineær TV har også en oppgang i årets fire første måneder og øker omsetningen med 9,5 prosent mot fjoråret. Det utgjør en reklamevekst på 104 millioner. Det er omtrent tilsvarende vekst som TV-selskapene har i sine prislister. TV seingen er betydelig ned i år, og TV 2 sin konflikt med Altibox forsterker dette.

Lydmedier kan også vise til en betydelig vekst fra 2021. Radio øker omsetningen med 21 millioner, og sammen med podkast utgjør de en vekst på 18,1 prosent fra samme periode i fjor. Podkast alene styrker seg med 10,4 prosent, og til tross for at dette fortsatt utgjør en liten kanal, er det en kanal i stabilt positiv utvikling,

Utendørs har hatt en forventet sterk vekst mot fjoråret og høyere etterspørsel øker omsetning med 87,1 prosent. Det er omsatt for drøye 186 millioner hittil i år, som betyr at utendørkanalene står for nesten 30 prosent av den totale veksten i reklamemarkedet så langt.

Et sterkt mediemarked

I løpet av første tertial er det omsatt kinoreklame for nesten 41 millioner, som er en vekst på over 31 millioner mot 2021.

– Det er samlet sett et veldig sterkt mediemarked. Det, på toppen at TV er utsolgt lang tid i forveien, gjør at kanaler som utendørs og lydmedier også får kraftig vekst, og dette bildet vil vi også se utover høsten, sier Jarle Thalberg i GroupM.

Den programmatiske andelen går ned etter å ha hatt en kraftig vekst, spesielt i begynnelsen av Covid-perioden. Den perioden vi er i nå og går inn i, hadde god omsetning også i 2021 så det blir tøffere og få samme vekst fremover.

I tillegg til økt usikkerhet i verdensøkonomien gjør det vanskeligere å spå resten av året. Thalberg mener likevel at mediene kan se lyst på fortsettelsen. Det er få signaler om at kundene setter på bremsene i annonseringen.

Powered by Labrador CMS