MC-føraren Pål Anders Ullevålseter er frontfiguren i den nye kampanjen som er laga i Telemark.
MC-føraren Pål Anders Ullevålseter er frontfiguren i den nye kampanjen som er laga i Telemark.

Her sjekkar Pål Anders Ullevålseter inn på hotell - På motorsykkelen

Ny internasjonal kampanje er det vesle Telemarksbyråets fyrste steg mot å verta eit fullskala kommunikasjonsbyrå.

Publisert

– Dette er eit slags gjennombrot for lite byrå, å få jobba med ei internasjonal lansering.

Det seier Hans Kristian Lahus, dagleg leiar i det vesle byrået Superlativ media, med base i Bø i Telemark.

Torde å satsa

Byrået vart etablert i 2006 i Telemark og har sidan utvikla seg til å verta eit klassisk lite, lokalt reklamebyrå med fire tilsette som har laga nettsider og trykksaker.

Hans Kristian Lahus, dagleg leiar i Superlativ Media.
Hans Kristian Lahus, dagleg leiar i Superlativ Media.

Men no vil dei ta steget heilt ut og verta eit fullskala kommunikasjonsbyrå som tilbyr både content, film og bilete.

– Me har eigentleg tort å satsa å vera offensive og utvida markedet i korona-krisa, seier Lahus.

Og fredag kom det fyrste tydlege beviset på at ting er på gang. Då vart det lansert ein reklamefilm for Straand hotell med den kjende MC-føraren Pål Anders Ullevålseter i hovudrolla. I filmen ser ein Ullevålseter på tur i et vakkert landskap kor han endar med å køyra opp trappene og inn i hotellet. Alle andre må parkera utanfor. Etter innsjekken køyrer han berre vidare inn på hotellet.

Hans Kristian Lahus regisserer sine kolleger Manuel Madsen og Maria Sørlie.
Hans Kristian Lahus regisserer sine kolleger Manuel Madsen og Maria Sørlie.

Filmen skal lanserast internasjonalt for å etablera hotellet som ein destinasjon for hubriding. Hubriding er at ein har ein base ein bur på, men dagleg køyrer ein ulike spektakulære ruter med motorsykkel.

Dyraste enkeltproduksjon

– Denne filmen skal me følga opp med ytterlegare 15-20 kortfilmar for Instagram, fortel han.

Fram til no har kundane deira stort sett berre vore i Midt-Telemark men no har dei byrja å ta for seg med større og meir landsdekkande kundar.

Ideen med Ullevålseter er utvikla av advokat Arve Lønnum i Advokatfirmaet Lønnum i Oslo som sjølv er aktiv motorsyklist. Lahus i Superlativ media seier at dette truleg er den dyraste enkeltproduksjonen dei har vore involvert i.

– Me har jobba med større kampanjar. Men dette vart produsert på to dagar. Så det er den mest intensive produksjonen budsjettmessig, seier han.

Powered by Labrador CMS