Jo Inge Fisketjøn.
Jo Inge Fisketjøn.

Språkrådet søker samarbeidspartner på kommunikasjon

Språkrådet ønsker å inngå en rammeavtale med et byrå som kan ta seg av deres digitale produksjoner og kommunikasjonstjenester.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere har Språkrådet samarbeidet med byråer som blant annet Spoon AS, Spring Event AS og Kite Kommunikasjon Event AS.

– Vi har brukt byråer til enkeltarrangementer tidligere, men nå ønsker vi å knytte oss til en partner for et lengre samarbeid, forteller stabssjef i Språkrådet, Jo Inge Fisketjøn til Kom24.

– Langt mer effektivt

Behovet har etablert seg som en konsekvens av koronapandemien.

– I løpet av koronaperioden har vi erfart at en del av arrangementene vi tidligere hadde som fysiske arrangement med fordel kan gjennomføres helt eller delvis digitale. For å slippe å gå ut i markedet og be om tilbud hver gang vi skal gjennomføre et slikt arrangement, vil en rammeavtale være en langt mer effektiv måte å gjennomføre anskaffelsen på, sier han.

Rammeavtalen strekker seg i utgangspunktet over en to-års periode, men inneholder en klausul som gjør det mulig å forlenge avtalen med ett år – høyst to.

– Når vi nå skal inngå en avtale som potensielt strekker seg over fire år, vil vi etablere et langsiktig samarbeid med en leverandør som vil kunne hjelpe oss å bli enda bedre på å gjennomføre profesjonelle arrangement, som for eksempel «Språkdagen», forteller Fisketjøn.

Språkrådet har god erfaring med tidligere samarbeid.

– Vi håper jo selvsagt at noen av de vi har samarbeidet med tidligere ser det som interessant å levere inn et tilbud, men her vil det være tildelingskriteriene som blir vektlagt når vi skal signere kontrakten, sier han.

– Engasjerer bredt

I henhold til anskaffelsesforskriften skal rammeavtalen dekke Språkrådets behov i arbeidet med blant annet filmproduksjoner, bistand med tekst- og manusutvikling, designoppdrag, kampanjer, digitale arrangementer, digitale konferanser og andre kommunikasjonstjenester.

– Det er viktig for oss at tilbyderne både kan gå inn å løse en konkret utfordring i et større oppdrag og drive større konseptutviklingsprosesser.

Den estimerte verdien på rammeavtalen er satt til to og en halv million kroner.

– Verdien av kontrakten er såpass stor i vår sammenheng, at vi håper det vil generere interesse hos de potensielle leverandørene på markedet.

Tidligere samarbeidspartner Kite Kommunikasjon Event AS kan røpe at de skal levere et anbud til Språkrådet.

– Språkrådet er en organisasjon som jobber med å styrke språk og språkmangfold, og som skaper diskusjoner rundt spørsmål om språk. Dette er viktig, og engasjerer bredt, noe som gjør Språkrådet til en interessant oppdragsgiver, sier daglig leder i Kite Kommunikasjon Event AS, Trude Fjæreli Linge.

Powered by Labrador CMS