Maryam Iqbal Tahir, svarer på kritikken fra Malin Langøy Aarbø.
Maryam Iqbal Tahir, svarer på kritikken fra Malin Langøy Aarbø.

MENINGER:

Vi starter ingen prosjekter eller prosesser uten at målgruppene er involvert

«Når vi går opp stier vi ikke har gått før, er det lett å tråkke feil. I vår forespørsel til Malin Langøy Aarbø, tråkket vi feil og det beklager vi», skriver Maryam Iqbal Tahir.

Publisert

Denne teksten er svar på Malin Langøy Aarbøs tekst «Kjære Kultur­direktoratet: Nei, jeg ønsker ikke å være en poster girl i rullestol».

Bakgrunnen for at vi spurte Langøy Aarbø om å delta på et fotoopptak var altså et ønske om å gå nye veier. Kulturdirektoratet er nasjonal koordinator for mangfold i kultursektoren og de siste årene har vi jobbet med å utvikle kunnskap og kompetanse om funksjonsmangfold i kultursektoren og i egen organisasjon.

Vi har en lang vei å gå, og trenger ærlige tilbakemeldinger så vi kan forbedre oss.

Akkurat derfor er det å jobbe for mer mangfold i både kulturlivet og blant kulturpublikum helt sentralt i strategien vår de neste sju årene. Det er målsettinger som går på tvers i hele organisasjonen vår - så dermed er det helt sentralt også i kommunikasjonsarbeidet vårt.

Når vi så skulle ta bilder som kunne kommunisere de ambisjonene vi har satt oss, ville vi at kommunikasjonen skulle gjenspeile det arbeidet vi gjør og mangfoldet vi ønsker å nå. Reklame og PR-kampanjer kan ofte, som Langøy Aarbø skriver, bare være selvskryt eller en glanset forside som pakker inn et hult innhold.

Men vår formidling handler om det motsatte, at kommunikasjonen må reflektere arbeidet som gjøres i organisasjonen ellers.

Det arbeidet er blant annet forsknings- og kunnskapsprosjekter om funksjonsmangfold, nettverk og kontinuerlig dialog med kompetanseaktører, kunstnere og kulturbrukere, og flere målrettede ordninger. En av de er Kulturrådets forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser, som prosjektet til ROM for kunst og arkitektur og Langøy Aarbø har fått tilskudd fra. Denne ordningen er utviklet sammen med Kulturdirektoratet som sekretariat og har hatt så gode resultater at den skal videreføres i 2023 og 2024.

Vi starter ingen prosjekter eller prosesser uten at målgruppene, og de som kjenner situasjonen best, er involvert. Vi er glad Langøy Aarbø gir uttrykk for at hun ellers har hatt gode opplevelser med oss.

Denne uken lanserte vi resultatene av forskningsprosjektet Tilgjengelige kunstnerskap på en egen konferanse og inviterte til dialog og videre samarbeid mellom kultursektoren, utdanning- og velferdssektoren. Rapporten derfra viser at vi fortsatt har en lang vei å gå med å inkludere kunstnere med funksjonsnedsettelser. Vi er, og skal være, en pådriver for at hele kunst- og kultursektoren, ikke minst oss selv, utfordrer egne holdninger, rekrutterer bredere og anerkjenner flere uttrykk. Det må vi jobbe sammen med Langøy Aarbø og andre viktige stemmer for å få til.

For oss, og for flere andre i kultursektoren er dette fortsatt nybrottsarbeid. Vi kan ikke love å ikke trå feil i fremtiden, men har en uttalt ambisjon om å trå nye stier. Og så får vi, som i dette tilfellet, heller lære av våre feil.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS