Ingen konkrete kommunikasjonskutt fra regjeringen i årets statsbudsjett

I fjor kuttet de 40 millioner, i år er han langt mindre konkret.

Publisert

Det har knyttet seg stor spenning i kommunikasjonsbransjen om hvordan finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum ville behandle kommunikasjonsbransjen i årets statsbudsjett.

Men der han i fjor kom med helt konkrete tiltak på hvordan han ville kutte 40 millioner kroner gjennom å kutte i regjeringens innkjøp av eksterne tjenester, ligger det ikke inne slike kutt i årets budsjett.

Det betyr ikke at Vedum har blitt mer positiv til bransjen, men han bekrefter at bransjens tjenester trengs.

Regjeringen skriver at « Utover informasjons- og holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke brukes.»

I 2021 brukte statsforvaltningen 13 milliarder kroner på konsulenttjenester, noe som utgjør 9,1 prosent av statens samlede lønnsutgifter.

I tildelingsbrevene for 2022 er det tatt inn en føring til alle statlige virksomheter om å arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for å bruke interne ressurser og kompetanse.

Powered by Labrador CMS