Felix Haave(26) studerer master i Strategisk kommunikasjon på Høyskolen Kristiania .
Felix Haave(26) studerer master i Strategisk kommunikasjon på Høyskolen Kristiania .

#Kommunikasjonsstudenten

Felix tror mange glemmer at de skal kommunisere til andre, og ikke seg selv

I dag er det masterstudenten Felix Haave som svarer på spalten #kommunikasjonsstudenten.

Publisert Sist oppdatert

I den nye spalten #Kommunikasjonsstudenten ønsker KOM24 å sette fokus på studentene, og bransjens framtidige ansatte. I spalten får de fortelle om alt fra hvorfor de har valgt sin studieretning til hvilke forventninger og tanker de har om bransjen de er på vei inn i.

Denne gangen er det Felix Haave som studerer master i Strategisk kommunikasjon på Høyskolen Kristiania som svarer på spalten vår.

– Hvorfor valgte du akkurat dette studiet?

–Jeg valgte strategisk kommunikasjon fordi det gir meg en helhetlig oversikt over kommunikasjonsfaget, som vil være et utmerket utgangspunkt når jeg skal ut i jobb i en raskt voksende kommunikasjonsbransje som er i evig forandring.

– Har du en deltidsjobb/jobb ved siden av studiet?

– Jeg har jobbet som tekstforfatter i studentunionen til Høyskolen Kristiania, og skal ut i praksis i et stort kommunikasjonsbyrå som driver med innholdsmarkedsføring i juni.

– Hva tenker du om jobbmulighetene som finnes i kommunikasjonsbransjen?

– Jobbmulighetene virker svært gode, mange kommunikasjonsfaglige stillinger krever master, kanskje særlig i staten, og strategisk kommunikasjon som jeg studerer er en av de få masterne i Norge som gir et voksent perspektiv på kommunikasjonsfaget, og dermed er svært jobbrettet.

– Hvorfor er kommunikasjon viktig for deg?

– Alle mennesker ønsker å bli likt og kommunikasjon handler om å bli forstått og akseptert. I Norge og verden for øvrig er vi i en spennende brytningstid der identiteten til minoritetsgrupper og politiske enkeltsaker blir viktigere. Tidligere har fokuset innen markedsføring og kommunikasjon vær rettet mot mottaker og deres behov, i dag opplever jeg at det er viktig at mottaker kjenner seg igjen i organisasjonen. Kommunikatører har derfor en viktig rolle i å skape en god relasjon mellom mottaker og organisasjonen, enten det er offentlig sektor eller privat. Kommunikasjon er i ferd med å bli noe som alle må forholde seg til og kommunikatører sitter på profesjonell kunnskap som er uvurderlig for alle områder i samfunnet og alle ledd av organisasjoner.

– Har du et forbilde/inspirasjonskilde i bransjen?

– Jeg er veldig glad i å skrive og formidle, og jeg ser opp til personer og bedrifter som er ekstremt dyktige på disse to områdene. Jeg har valgt meg en utypisk bedrift og person som man trolig ikke forbinder med kommunikasjonsbransjen, men i dag handler kommunikasjon om å skape historier som engasjerer og derfor har jeg valgt disse. Jeg liker det amerikanske animasjonsselskapet Pixar fordi de er kanskje verdensmestere på å fortelle historier gjennom bilder, samtidig liker jeg svært godt forfatteren Roald Dahl som har blitt kåret til en av verdens fremste fortellere i sin tid- både Pixar og Dahl er eksepsjonelt dyktige til å ta en idé og sette den ut i live og skaper vakre minner i barn og voksnes hoder som kanskje aldri forsvinner. Det er god historiefortelling og kommunikasjon.

– Hva tenker du er viktig for å kommunisere godt?

– Kommunikasjonen må ha et godt språk, og være klar og tydelig. Dette er helt avgjørende. I tillegg må den engasjere fra første setning. Reklamefolk sier ofte at om man fanger oppmerksomheten ved den første setningen, går man over til den neste og så den neste og har man fanget oppmerksomheten til mottaker ved den tredje setningen da leser hen hele teksten. Samtidig er det så viktig at du alltid tar utgangspunkt i hvem du kommuniserer til, du formidler ikke til deg selv. Det er så mange som glemmer dette. Kunsten ligger i å løse kommunikasjonsproblemer på en uanstrengt måte, det skal se lett ut fordi det er vi kommunikasjonsfolk som skal gjøre det harde arbeidet, og gode løsninger gjør alltid det.

Powered by Labrador CMS