Preben André Jungård Andersen (23) fra Oslo studerer Mastergrad i politisk kommunikasjon ved Universitet i Oslo
Preben André Jungård Andersen (23) fra Oslo studerer Mastergrad i politisk kommunikasjon ved Universitet i Oslo

#Kommunikasjonsstudenten

– Kommunikasjon kan være et av de mest effektive midlene for å få til ønsket endring

Preben André Jungård Andersen er dagens student i spalten #Kommunikasjonsstudenten.

Publisert

I spalten #Kommunikasjonsstudenten ønsker KOM24 å sette fokus på studentene, og bransjens framtidige ansatte. I spalten får de fortelle om alt fra hvorfor de har valgt sin studieretning til hvilke forventninger og tanker de har om bransjen de er på vei inn i.

I dag er fokuset på Preben André Jungård Andersen fra Oslo. Han tar en mastergrad i politisk kommunikasjon ved Universitet i Oslo

– Hvorfor valgte du akkurat dette studiet?

– Jeg har alltid interessert meg i politikk, og er av oppfatning av at en god politisk forståelse er alfa og omega for å lykkes i kommunikasjonsbransjen. Jeg har bachelorgraden min i PR og markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, og tenkte at en mastergrad i politisk kommunikasjon var nyttig for å få en mer komplett og attraktiv profil på arbeidsmarkedet etter endte studier.

– Har du en deltidsjobb/jobb ved siden av studiet?

– Jeg jobber som kommunikasjonskonsulent i Schibsted, hvor jeg arbeider med kommunikasjon og presse for en rekke selskaper i vår distribusjonsgruppe, slik som Helthjem, Morgenlevering og teknologiselskapet Distribution Innovation. Jeg sitter også som nestleder i Kommunikasjonsforeningens Studentlag i Oslo, og er styremedlem i United Nations Student Association Oslo.

– Hva tenker du om jobbmulighetene som finnes i kommunikasjonsbransjen?

– Jeg tenker det er gode jobbmuligheter i kommunikasjonsbransjen, spesielt som et resultat av Covid-19 pandemien, hvor man har innsett hvor viktig det er med effektiv og målrettet kommunikasjon og klarspråk. Noe av det som er positivt med kommunikasjonsbransjen er mangfoldet av folk som gjerne har bakgrunn fra ulike disipliner, slik som journalister, økonomer, politikere også videre. Jeg tror likevel at personer med kommunikasjonsstudier i bunn bidrar med verdifull kunnskap og innsikt om komplekse problemstillinger som man ikke skal se bort ifra, og som jeg tror blir viktigere fremover.

– Hvorfor er kommunikasjon viktig for deg?

– Kommunikasjon, gjort riktig vell og merke, kan være et av de mest effektive midlene for å få til ønsket endring. Dette kan være alt fra å svare pressen til å påvirke et lovforslag på Stortinget. Jeg tror det for min del handler om å ta del i samfunnsutviklingen og å få lov til å være med på å forme de organisasjonene jeg er en del av.

– Har du et forbilde/inspirasjonskilde i bransjen?

– Equinor er et av selskapene jeg synes treffer med sin kommunikasjon for tiden med tanke på klimaomstillingen og å ta ansvar for egen virksomhet. Det er en hårfin balanse mellom å kommunisere grønt og kommunisere grønnvask, noe jeg synes de får til veldig bra.

– Hva tenker du er viktig for å kommunisere godt?

– Mine tre hovedpunkter for god kommunikasjon er ærlighet, nøyaktighet og selvfølgelig at man kommuniserer på en måte som gjør at folk ønsker å lytte til det du har å si. Vær klar over nøyaktig hvem mottakeren er, og tilpass budskapet og måten du formulerer deg på slik at det er forståelig og overbevisende, samtidig som det du sier faktisk stemmer og har rot i virkeligheten.

Powered by Labrador CMS