Maiken Ree og Kristina Renberg er begge nyansatt i næringsavdelingen i Stavanger Kommune. – Stavanger refereres ofte til som «oljebyen», men de som har vært her vet at regionen er så mye mer enn det. Jeg håper jeg kan bidra til å sette Stavanger som by, kommune og region på kartet som en bred næringsby, med spisskompetanse på energi, forteller Ree.
Maiken Ree og Kristina Renberg er begge nyansatt i næringsavdelingen i Stavanger Kommune. – Stavanger refereres ofte til som «oljebyen», men de som har vært her vet at regionen er så mye mer enn det. Jeg håper jeg kan bidra til å sette Stavanger som by, kommune og region på kartet som en bred næringsby, med spisskompetanse på energi, forteller Ree.

Kristina og Maiken skal jobbe med merkevarebygging for Stavanger kommune

– Planen var faktisk ikke å bytte jobb enda, men når jeg så denne stillingen var valget enkelt.

Publisert

Stavanger kommune har ansatt Kristina Renberg som rådgiver og Maiken Ree i en nyopprettet stilling i næringsavdelingen. De skal jobbe med kommunikasjon og merkevarebygging for kommunen. Målet er å øke attraktiviteten både for bedrifter, innbyggere og besøkende, nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg skal jobbe inn mot prosjekter i samarbeid med både næringsliv, andre kommuner og akademia for å skape et bredere næringsgrunnlag i byen, forteller Renberg til KOM24.

Ree skal arbeide med næringsutvikling mot både etablerte og nye bedrifter, organisasjoner og andre næringsaktører i regionen.

Vil påvirke

Med et brennende engasjement for Stavanger og særlig næringslivet i byen, ser Renberg og Ree at de står ovenfor et hastende behov for flere ben å stå på. Gjennom jobben som rådgiver ser Renberg en mulighet til å påvirke. Frihet under ansvar er et must når hun nå skal bytter jobb.

– Mine oppgaver blir alt fra å fortelle gode historier fra bedrifter i vekst eller i en oppstartsfase, til og bidra inn i prosjekter som skal videreutvikle dialogen mellom næringsliv og innbyggere.

– Da jeg skjønte at jeg kunne få muligheten til å være med og påvirke Stavangers fremtidige næringspolitikk, samtidig som jeg kan bruke min kommunikasjonsfaglige kompetanse, var jeg ikke i tvil, legger Ree til.

Stavanger som region og kommune står midt i en omstillingsprosess. Kommunen skal være en pådriver for utvikling og omstilling i næringslivet, så vel som en attraktiv by for både bedrifter, innbyggere og besøkende

Skal øke synligheten

Renberg går fra jobben som CX-designer og konsulent i et IT-konsulentselskap hvor hun blant annet hjalp kunder med alt fra å sette tydelige kanalstrategier, til enkel forbedringer av digitale løsninger. Ree var tidligere kommunikasjonsansvarlig i Stiftelsen ONS, som arrangerer en av verdens største energi-møteplasser annet hvert år i Stavanger.

– Planen var faktisk ikke å bytte jobb enda, men når jeg så denne stillingen som gir meg mulighet til å arbeide med noe jeg til nå har jobbet mye frivillig med, var valget enkelt. Dette er et arbeid som vil bety mye for flere, og det gir meg energi, forteller Renberg.

– Du nevner i et innlegg på LinkedIn at en sak på agendaen din er å «Vise neste generasjon både mangfoldet og mulighetene som finnes(...)». Hvordan tenker du å gjøre det?

– Målet er satt! Stavanger gjør mye bra i næringslivet allerede, men ikke alle vet om det. Vi må øke synligheten, og det er jeg så heldig å skal få bidra med! Når folk på min alder tenker at alle de «kule» jobbene finnes i Oslo, er det noe galt– det skjer så mye spennende her også!

– Disse historiene må fortelles, og ikke bare til de som allerede bor her, avslutter Renberg.

Powered by Labrador CMS