Siri Gjørtz er rådgiver for SV. Bilde fra valgkampen i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB
Siri Gjørtz er rådgiver for SV. Bilde fra valgkampen i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

SV har oppbemannet den digitale staben før valget: – Vi er nødt til å planlegge for ulike scenarioer

Kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i SV forteller om forventningene til det som blir hennes fjerde valgkamp.

Publisert

Om snaue åtte måneder - den 13.september - er det Stortingsvalg. En fersk måling viser at Sosialistisk Venstreparti nå har en oppslutning på 8,7 prosent, og ligger an til å få 15 mandater inn på Stortinget.

Til KOM24 forteller kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i SV om forventningene til årets valgkamp, og hvordan de legger planer i en usikker koronatid.

I tillegg får vi innsikt i hvordan kommunikasjon- og informasjonsarbeidet organiseres frem mot den store dagen.

Planlegger for ulike scenarioer

– Det blir en veldig spennende valgkamp, og vi er egentlig nødt til å planlegge for ulike scenarioer. Vi legger planer for at det blir en valgkamp der mye må skje digitalt, og så må vi fortsette å håpe og tro at samfunnet kan åpne opp slik at det vil bli mulig å drive tradisjonell valgkamp også. Politikerne våre liker å snakke med folk, reise rundt og stå på stand, sier hun.

Gjørtz har jobbet som kommunikasjonssjef for partiet siden siden 2014. Hun forteller at ettersom årene har gått, gjøres mer og mer digitalt.

– Denne valgkampen blir mer digital enn det den har vært før på grunn av pandemien, men også fordi det har hver valgkamp blitt de siste årene . Dette er min fjerde valgkamp, og stadig mer av det vi planlegger og gjør blir digitalt.

LES OGSÅ: Krfs kommunikasjonssjef før valgkampen: – Om det er lett, er det ikke gøy

Gjørtz forteller videre hva slags ekstra utfordringer som møter de i et koronaår.

– Vi må gjøre mye mer i digitale møter, sier hun og legger til:

– Vi har nye kandidater vi må få «up to speed» på politikk. Vi har også landsmøte i slutten av april. Det er lagt planer for at det skal kunne gå fysisk, så klart innenfor de begrensningene som finnes, men vi må også ta høyde for at det må skje digitalt.

Hun trekker frem at de i denne valgkampen vil kjøre flere live-sendinger på Facebook, som en erstatning for folkemøte.

I forbindelse med 1.mai i fjor arrangerte SV en heldigital markering som ble sendt på Facebook og Instagram gjennom både SVs og partileder Audun Lysbakkens egne kanaler.

– Det ble tatt godt i mot i vår organisasjon og av medlemmene våre. Det er en god erfaring som vi kan bygge videre på inn mot valgkampen, sier hun.

– Rustet for digital valgkamp

Årets valgkamp blir i mange sammenhenger omtalt som en «digital valgkamp», og partiene blir nødt til å nøye planlegger hvilke kanaler man skal fordele budskapene utover.

– Gitt den situasjonen vi står opp i vil det bli mer kanalisert mot digitale arrangementer. Vi har oppbemannet den digitale staben for å være rustet for en digital valgkamp, sier hun og legger til:

– Når vi skal ha flere av våre arrangementer og vår politikk ut i sosiale medier, kreves det flere ressurser.

Kommunikasjonsteamet til SV består i dag av tre kommunikasjonsrådgivere, og to og en halv stilling som jobber med sosiale medier.

Gjørtz forteller at de innad i partiet har noen stillinger som går på rent arbeid med valgkampen, som ikke er innenfor informasjonsarbeid.

– Så er det slik at i valgkampen er det vanlig at de ansattes arbeidsoppgaver endres mer direkte mot informasjonsarbeid. Vi har for eksempel folk som vanligvis jobber med å planlegge reiser, som ikke er like relevant under koronaen. Da kan det hende de heller vil jobbe med sosiale medier.

Digitale kurs

Gjørtz forteller videre at medietreningen av de ulike politikerne er en «kontinuerlig prosess».

–Med nye kandidater handler det om kursing i hvordan man håndterer media, men også hva status er på de ulike politiske områdene som vi jobber med. Vi kommer til å ha noen kurs med førstekandidatene våre og noen med alle kandidatene. Det vil foregå digitalt utover våren.

SV har de siste årene hatt et løpende samarbeid med byrået Brunch, som hjelper partiet med idéutvikling og noe produksjon.

– I tillegg bruker vi noen eksterne på korte filmprosjekter. Vi har utvidet vår egen interne stab med folk som er nærmere knyttet til oss og det vi driver med, som enkelt kan lage innhold til våre sosiale medier.

– Sørge for regjeringsskifte

Gjørtz forteller at de under valgkampen vil organisere flere av de politiske rådgiverne inn i regionale team.

– Vi har mange kjempeflinke politiske rådgivere som normalt jobber med å følge opp arbeid i Stortinget. De vil bli organisert inn i ulike regionale team, for å være i dialog med kandidatene i de ulike regionene.

Kommunikasjonssjefen selv får i oppdrag å organisere informasjonsarbeidet.

– Jeg vil stor grad samordne informasjonsarbeidet med tanke på hvilke saker som prioriteres, hvem som skal holde i de ulike sakene og hvilke politikere som uttaler seg. Det blir min oppgave å organisere slikt.

Hun forteller at de i tidligere valgkamper har vært samlokaliserte i et åpent kontorlandskap. Akkurat hvordan det blir i år, må de se an på grunn av koronaen.

– I en valgkampsituasjon faller mange av de ordinære oppgaven bort, og alle kommer til å være fullt innstilt på å jobbe med valgkamp både når det gjelder de sosiale- og de tradisjonelle mediene.

Og hvilket budskap de skal kommunisere ut, er hun klar på:

– Vi skal sørge for at vi får til et regjeringsskifte og en ny regjering på venstresiden som får ned klimautslippene, og som sørger for å jevne ut ulikhetene i samfunnet.

Powered by Labrador CMS