Trigger-sjef Bente Kvam Kristoffersen, statsminister Erna Solberg og byråsjef i Mannheimer, Lene Bergmann.

Kommunikasjons og informasjonsbransjen har fått 3,2 krise-milliarder fra staten

Bransjefolk KOM24 har snakket med sier støtten har betydd mye.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

– Vi har en målsetting om å klare oss uten støtte, men det var en periode der likviditeten var litt utsatt og vi hadde høye ambisjoner om å holde alle mann i arbeid. Det å ikke miste folk har vært helt kritisk for oss i denne fasen. Så for vår del har det betydd mye for å holde oppe driften.

Det sier Trigger-sjef Bente Kvam Kristoffersen til KOM24.

Siden koronakrisen rammet landet har bedriften hennes fått rundt én million kroner i ulike støtteordninger fra det offentlige.

– Kunne holde folk i arbeid

– Vi hadde ikke gått konkurs uten disse pengene, men det gav oss forutsigbarhet som vi ellers ikke hadde hatt. Vi kunne holde folk i arbeid og vi fikk dekket inn kostnader, så vi slapp å spare ved å ha folk ute. Hovedmålet var å holde på trøkket, så folk var i arbeid, sier hun.

Bente Kvam Kristoffersen, daglig leder i Trigger Norge AS.

Da krisen kom merket Trigger det med en gang. De hadde mange kunder innen reiseliv og restaurantbransjen og der ble bremsene satt på med en gang og de måtte permittere alle sine 34 ansatte i ulike grader. Men blant annet som følge av de offentlige støtteordningene, kunne de ta de permitterte inn igjen ganske raskt.

– Vi hadde en periode der vi flekset rundt med permitteringer for å spare kostnader, men jeg sa da vi gikk ut i ferie at alle kom til å være tilbake på jobb igjen fra første august, forteller hun.

Tirsdag la regjeringen fram revidert statsbudsjett for 2021 og tallene der viser at kommunikasjons og informasjonsbransjene har fått til sammen 3,2 milliarder kroner i koronastøtte fra staten. Det inkluderer tilskudd, lån, garantier og annen risikokapital samt utsettelse av merverdiavgift.

Dette er støtten som er delt ut:

* Tilskudd: 3104 bedrifter har fått 1,695 mrd kroner

* Lån, garantier og annen risikokapital: 492 bedrifter har fått 1,385 mrd kroner

* Utsatt merverdiavgift: 259 bedrifter har fått 117 millioner kroner utsatt.

Det er verdt å merke seg her at benevnelsen kommunikasjon og informasjon her gjelder mer enn bare de ulike byråene i Norge, men inkluderer ordet kommunikasjon i videste forstand, men dette er likevel et bilde på situasjonen som mange har stått i.

– Helt avgjørende

Tall fra Skatteetaten viser for eksempel at norske kommunikasjonsbyrå fikk utbetalt rundt 5,4 millioner kroner bare i kontantstøtte.

Blant de til sammen mer enn 36 000 foretakene som har mottatt støtte for minst én måned fra kompensasjonsordningene, har for eksempel 2/3 også fått kompensasjon for lønn i forbindelse med permittering.

Også mottakere av lån fra lånegarantiordningen har i stor grad benyttet seg av andre ordninger, viser oversikten fra regjeringen.

Lene Bergmann er daglig leder i det lille byrået Mannheimer i Bergen og nestleder i Kommunikasjonsforeningen. Hun sier de slapp unna å søke om offentlige tilskudd. Men hun sier det har vært avgjørende penger for mange andre.

– De har vært helt avgjørende for store og små byrå når det stopper helt opp, sier hun.

Hun peker på at krisen har vært pågående helt siden mars i fjor, og at ting har gått i rykk og napp for mange.

– Det har vært mye start og stopp og veldig tøft for de fleste, mitt eget byrå inkludert. Vi har vært heldige vi som klarte oss uten støtte, men den har vært en helt nødvendig ordning og jeg er glad for de som har fått den, sier hun.

30 permitterte

Los & co har vært blant de som har benyttet seg av kontantstøtteordningen til regjeringen. De fikk utbetalt rundt 700 000 kroner i kontantstøtte.

– Det gav oss større forutsigbarhet på likvideten, så vi kunne ta tilbake flere permitterte tidligere. Det betydde mye for oss der og da, sier daglig leder Espen Haugen, til KOM24.

De har mange kunder innenfor reiseliv, blant annet Hurtigruten, som opplevde en turbulent tid, noe som igjen gikk ut over oppdragene til Los & co. Som en konsekvens av det hadde de rundt 30 personer permittert på det meste.

Han mener kontantstøtten har fungert etter planen.

– Det gav oss forutsigbarhet så vi kunne ta tilbake folk tidligere og øke verdiskapningen tidligere. Det har gitt oss bra fart inn i 2021, sier han.

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, flere pr-byrå er medlemmer der. Deres overordnede inntrykk er at krisen har rammet ulikt mellom bedrifter og bransjer og ulikt i tid.

– Rammet hardt i første fase

– Men hvordan det har slått ut i kommunikasjonbransjen har vi ikke spesifikke tall på. Men vi fikk beskjed fra mange at de ble rammet hardt i den første krisefasen, så har vi fått tilbakemeldinger på at aktiviteten har tatt seg opp igjen. Noe er kommet til og noe er forsvunnet, sier Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør for Abelia.

Han sier at når krise rammer bedrifter og land, er kommunikasjon, både eksternt og internt utrolig viktig.

– Så vi tror nok noen av kommunikasjonsbedriftene har fått oppdrag som er kriserelaterte for kundene som har behov for å være ekstra nøye med kommunikasjonen sin, sier han.

– Mener dere støtteordningene fra myndighetene har vært gode nok?

– Det er umulig å svare ja eller nei på det. Det har vært generelt bra og så har det vært noen mangler, nooen av de er blitt ordnet på underveis, sier han.

Powered by Labrador CMS