Nikolai Norman Andersen mener TikTok er en versting når det gjelder personvern.

MENINGER:

Tre ting du må tenke på før du går på TikTok

«Det kan være legitime grunner for å være til stede på TikTok, men man må ikke gå i fella hvor man mener at man ikke utgjør en forskjell », skriver Nikolai Norman Andersen.

Publisert

Aktører som ønsker å ta i bruk TikTok har tre problemstillinger de må ta stilling til: De ansattes personvern, risikoen for innhenting av data til etterretningsformål og bidraget til å fortsette veksten av en personvernsversting som TikTok.

Som arbeidsgiver er det viktig å huske at ansatte også er individer i EU/EØS. Personvernslovgivning er ikke noe som er forbeholdt kunder eller målgrupper en aktør arbeider mot. Ansattes personvern står like sterkt og mange aktører glemmer det når de tar i bruk de nye internett-baserte verktøy som opererer og driftes utenfor EU/EØS.

For TikTok nevner Sjøfartsdirektoratet at de har brukt en dedikert og upersonlig e-post for å opprette en konto, og at bare en person har tilgang. Det tilsier at ansattes personvern er del av vurderingen. Ideelt ville man hatt en egen enhet som appen er installert på som ikke følger med den ansatte i lommen. Det er nemlig ingen hemmelighet hvor mye data TikTok faktisk samler inn.

Ved bruk av USA-eide skytjenester som operer innenfor EU/EØS bør det gjøres en vurdering av risikoen for innhenting til etterretningsforemål.

Dette ble høyst aktuelt etter Schrems II-dommen, hvor det ble fastslått at europeisk personvernlovgivning og amerikansk etteretningslovgivning var motstridende. Vi vet at USA driver med masseinnsamling av metadata på sine grenser og at norsk etterretning kjemper hardt for politisk enighet for at de skal få lov til å gjøre det samme. Samtidig vet vi at Kina, hvor TikToks eiere holder til, har et helt annet forhold til persondata og hvordan denne brukes.

EU og USA verner godt om personvernet til egne borgere, mens i Kina ser vi eksempler på misbruk. Et eksempel var når Kinas Smittestopp-app ble brukt til å sende hjem kinesere som ønsket å ta penger ut av banken på grunn av resesjon.

Det er viktig at aktører forstår konsekvensene ved bruk av TikTok. TikTok har forsøkt å oppdatere sin personvernserklæring til å inkludere innsamling av biometrisk data.

De har også forsøkt å oppdatere den slik at de kan profilere deg og gi skreddersydd reklame uten ditt samtykke. Disse endringene har blitt sperret av domstoler i respektivt USA og EU siden de bryter personvernslovgivninger.

TikTok er en versting på innsamling av persondata. Vi har ingen garanti for at bruk av data er i konkflikt med personvernet vårt. Det kan være legitime grunner for å være tilstedeTikTok, men man må ikke gå i fella hvor man mener at man ikke utgjør en forskjell eller at man ikke har klare retningslinjer.

Politiets formål med å være til stede på TikTok er legitime fra mitt synspunkt, og jeg antar de har tatt stilling til samtlige av problemstillingene jeg har nevnt tidligere.

Når det kommer til politikere og offentlige instanser som departmenter og direktorater er jeg mer skeptisk til hvilket signal som sendes.

Ved å være en aktør på TikTok legitimerer man bruken av en personvernsfiendtlig platform. Det offentlige har et ansvar for at det gis klare retningslinjer til hvilke offentlige instanser som skal ha tilstedeværelse på TikTok og på hvilke enheter appen skal installeres.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS