Ole Christian Apeland sier at deres undersøkelser viser at klima ikke er viktig for omdømmet til bedrifter.
Ole Christian Apeland sier at deres undersøkelser viser at klima ikke er viktig for omdømmet til bedrifter.

Ole Christian Apeland: – Klima er ikke viktig for omdømmet

– Det er generelt sett mye mer viktig å oppføre seg ordentlig enn å redde klimaet.

Publisert Sist oppdatert

– Når vi ser på skåren på klimainnsats opp mot de andre, i sammenheng med det overordnede omdømmet, så ser vi at klimainnsats foreløpig er det som betyr minst av de tingene vi måler på, det sier Ole Christian Apeland til KOM24.

Under Arendalsuka hadde Apeland en seanse der temaet tok for seg at bedriftene snakker mye om bærekraft og klima, men blir deres innsats oppfattet av folk flest?

– Folk flest bryr seg ikke

Hvilke bedrifter scorer best på klima i omdømmeundersøkelsen Traction, og hvor mye betyr klimainnsats i forhold til andre omdømmedrivere?

Og folk flest bryr seg ikke om klimaet når alt kommer til alt, når det gjelder omdømme.

– Det er fordi det andre er viktigere rett og slett, sier Apeland.

«Traction Norge» er en åpen undersøkelse der 1000 personer fritt nevner bedriftene de liker minst og mest. Det er totalt 50 virksomheter som vil bli målt løpende.

Hver virksomhet vil få en Traction omdømmescore mellom 0 og 100 som er basert på om respondentene liker, har tillit til og er imponert over virksomheten.

Respondentene skal kun vurdere virksomheter de kjenner, og resultater som publiseres er basert på 300–1200 vurderinger per selskap.

«Traction 50» skal brukes som et sammenligningsgrunnlag for andre virksomheter og dataene brukes også i utdanning og forskning.

Miriam G. Edvardsen, Prosjektansvarlig for Traction, Apeland
Miriam G. Edvardsen, Prosjektansvarlig for Traction, Apeland

Og tallene deres viser at bedrifter skårer jevnt over lavere når de blir målt på klima, mens den klart sterkeste omdømmedriveren er etikk.

De andre målepunktene er kvalitet, verdi for pengene, inovasjon og ledelse.

Klima en fin ting

– Men vi ser at når vi spør helt åpent, kommer klima høyt ut. Men når vi regner det ut, så kommer klima svakest ut som den svakeste omdømmedriveren, sier han.

– Kan det være deres vekting av tallene som spiller inn?

– Vi vekter ikke. I utgangspunktet er det helt nøytrale påstander de skal svare på, så ser vi på den matematiske sammenhengene mellom de som gir høy skåre på de ulike tingene og den overordnede omdømmeskåren, forklarer han.

– Hva sier det om folk?

– Det sier at klima er en fin ting, men det er en hygienefaktor, ikke en motivasjonsfaktor. Er det flere virksomheter som er relativt like er det produkt og pris som betyr noe, sier han.

– Betyr dette at dere råder kundene deres til å droppe å droppe alt som har med klima å gjøre?

– Nei, det gjør vi ikke. Men samtidig sier vi at man kan ikke leve på det. Man må først og fremst ha produktene og ha god etikk, sier han.

Viktigst blant de unge

– Det er generelt sett mye mer viktig å oppføre seg ordentlig enn å redde klimaet.

Apeland sier at de har jobbet med dette i en årrekke og er overrasket over at dette ikke har flyttet seg mer og kommet mer på dagsordene.

Samtidig peker han på at noen få bedrifter kan forrykke dette bildet.

– I et marked med hard konkurranse tenker andre at de må følge etter og man må hele tiden slå naboen. Derfor er det så spennende når noen introduserer klima som en viktig kategori, sier han.

Ikke overraskende er det de unge som er mest opptatt av klima.

– Foreløpig ser vi ikke at klimainnsats er en viktig driver for omdømmet, men vi ser at det er på vei, særlig blant de unge, sier han.

Powered by Labrador CMS