Tør dere å droppe prisen og bli med på dugnad, Forbrukerrådet?, spør Leif iversen i Nucleus.
Tør dere å droppe prisen og bli med på dugnad, Forbrukerrådet?, spør Leif iversen i Nucleus.

MENINGER:

PR-jippo fra Forbrukerrådet?

«Jeg tror Forbrukerrådet har gode intensjoner og mener det godt når de lanserer en «Grønnvaskingspris». Men ved å bruke et gammelt og utdatert PR-triks er jeg redd de risikerer å oppnå motsatt effekt av hva de ønsker », skriver Leif Iversen.

Publisert

Forbrukerrådet har helt rett når de skriver at miljøpåstander må være sanne for at vi skal ha tillitt til dem. Og at det i dag drives en del uriktig markedsføring av bærekraft.

Her er vi helt enige, også om behovet for å slå ned på bevisst feil bruk – slik som ved Zalando. Men så kommer spørsmålet om hvordan vi skal få norsk næringsliv og norske markedsførere til å bli bedre og mer bevisst riktig bruk.

Er det ved bruk av negativ omtale og «outing» av verstingene? Eller er det ved å fremheve beste praksis – og på den måten veilede både virksomheter og forbrukerne om hvordan de kan ta de gode valgene?

Med hvilken faglig begrunnelse?

Det hadde vært interessant å få vite hvor i adferdspsykologien eller i kommunikasjonsteorien Forbrukerrådet finner begrunnelsen i at skremselspropaganda skal virke veiledende og få folk til å endre adferd.

Så langt jeg kjenner til, finnes det ingen bevis for at skremsler og negativ omtale har den effekten Forbrukerrådet er ute etter.

Adam Grant, professor i organisasjonspsykologi sier det si sin siste bok, ytterpoler er ikke løsningen, det er en del av polariseringsproblemet. Og vi trenger langt fra mer polarisering i bærekraftsdebatten. Psykolog og økonom Per Espen Stoknes ved BI fortalte oss allerede i 2017 at skal vi klare å komme oss over barrierene i klimadebatten må vi faktisk jobbe med de positive strategiene.

I teorier om påvirkning finnes det gode holdepunkter for at Forbrukerrådet burde valgt en helt annen inngang, hvis målet er å få norske markedsførere til å endre adferd.

Og det er her viktig at Forbrukerrådet er bevisst sin egen rolle, for undersøkelser viser at vi mennesker tar raskere beslutninger når vi får veiledning fra autoriteter.

Lag god veiledning

Mitt råd til Forbrukerrådet er derfor å droppe utdeling av Grønnvaskingsprisen.

Ta heller med samarbeidspartnerne, og inviter til en felles dugnad i organisasjons- og næringslivet – med basis i faktabasert kunnskap om hva som bidrar til adferdsendring. Lag en svær «kampanje» hvor dere forteller med fakta, eksempler og gode historier hva som faktisk virker.

Sørg for at de som gjør det godt heies på, bidra til at de som tør å stå frem med sine dilemmaer får en klapp på skulderen, og lag et kobbel av ambassadører som vil, tør og kan.

For min erfaring fra kontakt med næringslivet, er at det gjøres langt mer der ute enn vi er klar over. Men mange av dem er engstelige for si noe om det, og livredde for å kommunisere eksternt. Sånn kan vi ikke ha det, for det har vi faktisk verken råd til eller tid til.

Tør dere å droppe prisen og bli med på dugnad, Forbrukerrådet?

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS