Markeds- og kommunikasjonssjef i NRK Christine Viland, byråleder i Involve Chris Kirkemo, digital rådgiver i Smidesang og Lyng, Karoline Pedersen og byrlåder i JCP PRAD Lars Eia Kirkholm er alle enige om at man ikke nødvendigvis trenger en master for å få jobb i kommunikasjonsbransjen.
Markeds- og kommunikasjonssjef i NRK Christine Viland, byråleder i Involve Chris Kirkemo, digital rådgiver i Smidesang og Lyng, Karoline Pedersen og byrlåder i JCP PRAD Lars Eia Kirkholm er alle enige om at man ikke nødvendigvis trenger en master for å få jobb i kommunikasjonsbransjen.

Byråene er enige, du må ikke ha master for å få jobb i kommunikasjonsbransjen

– Det er en stor kombinasjon med ulike bakgrunner, noen har gått livets skole, andre har en lengre utdannelse. Kombinasjonen er viktig for arbeidskulturen vår, at det er mangfold.

Publisert Sist oppdatert

Fredag forrige uke kom søkertallene til høyere utdanning. Søkertallene er høye, og mange er kanskje bekymret for om de kommer inn på studiet de har søkt på. Det kan for mange tenkes at arbeidsgivere settere større krav for høyere- og videreutdanning.

Trenger man master, hvilke utdanninger er mest ettertraktet og hva ser de etter i en arbeidstager? KOM24 har tatt en prat med NRK, Utdanningsetaten og kommunikasjons- og reklamebyråene Involve, Smidesang og Lyng og JCP PRAD for å høre hva de fokuserer på når de ansetter kommunikasjonsfolk.

Utføring over master

Når vi spør byrået JCP PRAD om hva som kreves av videreutdanning hos dem, svarer Lars Eia Kirkholm at det ikke er noe krav om master. Likevel ser de på relevant kompetanse. Mye handler om hvordan en person som blir ansatt klarer å gjøre ord til handling. Essensen er at man klarer å bruke det de har lært operativt i hverdagen. Ikke hva vedkommende har blitt vurdert av en professor, eller fagene de har studert.

Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune.
Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

–Hos oss er det en stor kombinasjon med ulike bakgrunner, noen har gått livets skole, andre har en lengre utdannelse. Kombinasjonen skaper mangfold, som er viktig for vår arbeidskultur, forteller Kirkholm.

Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune forteller at de jobber mye med digital innholdsproduksjon. Da er erfaring og å beherske effektivt arbeid viktigere enn en master. I andre stillinger som allmenne kommunikasjonsrådgivere kan det igjen være en fordel å ha master.

– Siden det er stort mangfold i utdanninger som tilbys, har det blitt enklere å sette sammen en kommunikasjonsavdeling hvor man har ulik kompetanse. Da får vi dekket hele kommunikasjonsfeltet, forteller Larsen.

Forskjell på utdanning og erfaring

Karoline Pedersen i Smidesang & Lyngs sier at deres ansatte har blant annet utdannet seg innenfor økonomi, markedsføring, kommunikasjon og PR, og ser derfor fordelen med å ha den type etterutdanning. Selskapet ønsker å legge til rette for kurs eller utdanning dersom noen ønsker det, men den viktigste læringen skjer i det daglige:

– Jeg mener man aldri skal slutte å lære nye ting, men være nysgjerrig og fortsette å utvikle seg, sier Pedersen.

Byråleder Chris Kirkemo i Involve mener det er viktig med digital forståelse, samfunnsengasjement og samfunnsforståelse. Han påpeker at en ansatt hos dem må forstå medienes rolle, og hvordan nye medier stiller seg opp mot gamle medier.

– Vi har ikke et eget krav på at de som starter hos oss må ha en master. Derimot er vi opptatt av mennesket, bakgrunn og innfallsvinkler hos de vi ansetter har. Jeg tror formell utdanning og bakgrunn er en ting, også er andre ting hvilke erfaringer de har fra livet, sier Kirkemo.

Kobler praksis og teori

I Smidesang og Lyng er de opptatt av at deres ansatte lærer kontinuerlig og tilegner seg ny kunnskap. Når det gjelder formell utdanning, er selskapet fleksible og ønsker å legge til rette for å kombinere studie og arbeid.

– Jeg tror det å få til en kobling mellom praksis og teori er en suksessoppskrift. Du må forstå sammenhengen mellom det du leser i boka og det som skjer i det faktiske arbeidsliv. Det er først da du kan utnytte fordelene ved å tilegne deg ny kunnskap gjennom videreutdanning, forteller Pedersen.

Hos NRK tror Viland at de som arbeidsgivere bør ha et enda mer bevisst forhold til hvordan læring kan integreres enda bedre i hverdagen. Kampen om ungdommens tid og oppmerksomhet er tøff, så det å forstå og klare å nå ut til unge målgrupper tror blir blir særlig ettertraktet. Hun tror også strategisk og analytisk kompetanse blir viktigere.

Krav basert på jobben

Erfaringen til Kirkemo i Involve er at de som har hatt utplasseringer parallelt med utdanningsløpet har kommet raskere inn i rollen. Han mener det er et pluss at de har jobbet med faget samtidig som de studerte.

– Vi ser etter en formell utdanning, samtidig ser vi på praksisen og hva man har gjort. Har de jobbet eller hatt andre engasjement ved siden av studiet er det et pluss, i tillegg til holdning.

Lars Eia Kirkholm forteller at i JCP PRAD er det for tiden ingen som tar master samtidig som de jobber, men de har hatt ansatte som har tatt kurs for å få av påfyll av kompetanse. De har mange ansatte med ulike ressurser, så kravene vil være ulike basert på hvilken stilling de utlyser.

Powered by Labrador CMS