Avtalen har et estimert antatt forbruk på 40 millioner kroner og maksimalt 55 millioner kroner over fire år, opplyser markedssjef ved Forsvarets mediesenter, Gry Bohne Hauge.
Avtalen har et estimert antatt forbruk på 40 millioner kroner og maksimalt 55 millioner kroner over fire år, opplyser markedssjef ved Forsvarets mediesenter, Gry Bohne Hauge.

Forsvaret lyser ut anbud på kommunikasjonstjenester - dropper pitchen

– Store byråpitcher er en belastning for byråansatte og ressurskrevende for byråene. Som en stor statlig aktør har vi et ansvar for å redusere belastningen for byråene og effektivisere konkurransen.

Publisert Sist oppdatert

Forsvaret lyser ut en ny anbudskonkurranse for kommunikasjonstjenester. Avtalen vil gjelde for hele forsvarssektoren og inkluderer Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsbygg (opsjon) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (opsjon).

– Vi har et viktig samfunnsoppdrag. Forsvaret er avhengig av omdømme, tillit og legitimitet i befolkningen, vi rekrutterer til utdanning, jobb og tjeneste, og vi har en målgruppe som krever gode digitale tjenester. Da vil vi av og til trenge hjelp av de beste i bransjen, sier markedssjef ved Forsvarets mediesenter, Gry Bohne Hauge i en pressemelding.

Avtalen har et estimert antatt forbruk på 40 millioner kroner (ekskl. mva), maksimalt 55 millioner kroner (ekskl. mva) over fire år.

Dropper den tradisjonelle pitchen

Forsvarets mediesenter har et kompetent fagmiljø innen kommunikasjon, analyse, digital utvikling og medieproduksjon, og utvikler i hovedsak kommunikasjon med interne ressurser.

Forsvaret vil fortsatt gjøre grundige vurderinger knyttet til hva de selv kan løse med interne ressurser og hva de trenger byrå for å løse.

– Avtalen legger opp til at vi kan løse oppdrag i samarbeid med byrået, noe vi har svært gode erfaringer med. Det blir viktig for oss framover også, både med tanke på kostnader og for å utnytte interne og eksterne ressurser best mulig. Det blir viktig for oss framover også, med tanke på kostnader og for å utnytte interne og eksterne ressurser best mulig, noe som også er i tråd med regjeringens intensjon.

Anbudskonkurransen går bort fra den tradisjonelle pitchen og legger opp til at byråene som er kvalifisert skal gjennomføre en workshop sammen med Forsvarets mediesenter.

– Store byråpitcher er en belastning for byråansatte og ressurskrevende for byråene. Som en stor statlig aktør har vi et ansvar for å redusere belastningen for byråene og effektivisere konkurransen. Ofte er disse prosessene heller ikke treffsikre nok i forhold til problemstillingen. Derfor legger vi opp til en workshop der vi får jobbet grundig med et viktig tema. Vi håper og tror det blir en god prosess for begge parter.

Powered by Labrador CMS