Synnøve Vindheim Svardal og André Evju kommer med sine råd for å stoppe hjerneflukten fra Vestlandet.
Synnøve Vindheim Svardal og André Evju kommer med sine råd for å stoppe hjerneflukten fra Vestlandet.

MENINGER:

Våre råd for å stoppe hjerneflukten til hovedstaden

«Sju råd til hva du som arbeidsgiver kan gjøre for å kapre og beholde relevant arbeidskraft og unngå hjerneflukt. », skriver Synnøve Vindheim Svardal og André Evju i dette innlegget. 

Publisert

Bergen er en attraktiv by og Vestlandet er en attraktiv region – både å bo og jobbe i. 

Her finner vi innovasjonsmiljøer med kraft og vilje til å satse, forskningsmiljøer i verdenstoppen, investeringsvilje og et kulturliv hvis brøl gir gjenklang langt ut over Norges grenser.

Og ikke nok med det, studiebyen Bergen og UiB øker mest i popularitet i 2024 – det viser årets søkertall fra Samordna opptak. 

Bergen er Norges nest mest populære studieby. Dette er en posisjon som ikke kommer av seg selv. Den viser at Bergens studieinstitusjoner har gjort en utmerket jobb med å bygge kjennskap og kunnskap om hva det vil si å studere i Bergen og være student ved de ulike studiestedene. 

Kun godt strategisk håndverk kan bygge den tilliten som trengs for at så mange av studentene skal velge å studere i Vest.

Dette er jo veldig godt nytt for arbeidsgiverne i byen vår. Så hvorfor er det fortsatt sånn at vi lekker kompetanse til hovedstaden? Det er fortsatt for mange unge som flytter ut av regionen for å få relevant jobb etter endte studier, selv om de kunne fått relevant jobb på denne siden av fjellet.

Men de fleste fylkene i Norge er storleverandører av uteksaminerte studenter med mastergrad til Oslo – det er ikke noe nytt. Mulighetene er flere, og for mange er det flere relevante stillinger der. 

Kandidatundersøkelsen fra NIFU (2022) viser blant annet netto inn/utflytning av nyutdannede masterstudenter per fylke i Norge. I Vestland går vi omtrent i balanse på inn/utflytning, men det er høy grad av «mistilpasning». «Mistiltpassede» er en sekkebetegnelse for graden av arbeidsledighet, deltidsarbeid eller irrelevante arbeidsoppgaver i forhold til utdanningen – kort sagt faktorer som reduserer trivsel (NIFU, 2022). 

Får du jobb som nyutdannet masterstudent i Vestland, oppfattes den ikke nødvendigvis som relevant. 

I tillegg viser NHOs kompetansebarometer at mange i vest ikke får tak i de folkene de trenger. 

Eksempelvis mangler hele 2 av 3 bedrifter folk med relevant kompetanse for å ta i bruk kunstig intelligens, og 6 av 10 bedrifter mangler ansatte med viktig kompetanse.

Så hva kan Vestlands arbeidsgivere gjøre for å kapre (og beholde) kloke hoder?

Her er det selvsagt svært mange muligheter og ikke minst mange måter å gjøre det på. Vi er kommunikasjonsfolk og opptatt av hva synlighet og fortellingens kraft kan bidra til og svare på. 

Fordi man kan ha verdens beste arbeidsplass, men hvis ingen vet om den er den kanskje ikke så god? 

Her er syv ting du begynne med:

1. Kombiner strategi med kreativitet: En sterk merkevare eYektiviserer ansettelsesprosessen og bidrar til motiverte ansatte. Med kreativ

kommunikasjon, både eksternt og internt, forankret i en solid strategi står du sterkere i konkurransen om å tiltrekke og beholde de beste hodene. Et tydelig employer brand virker!

2. Snakk til studentene: Mange bedrifter er veldig gode på akkurat dette, og har tette bånd til studiestedene. Men her er det mye uforløst potensiale. Vær nysgjerrig på hva studentene har behov for og hva de kan. Kan vi legge til rette for å anvende hverandres kunnskap enda bedre? 

3. Fortell meg hvem du er: Et godt sted å begynne er å utvikle et tydelig medarbeiderløfte (employee value propositon, EVP) som med én setning sier hva som er unikt med akkurat din arbeidsplass. En bedrift skal ikke nødvendigvis nå alle, men treYe dem med kvaliteter som matcher bedriftens behov og kultur. Og snakk sant! Vi skal finne, ikke finne på medarbeiderløftet. 

4. Alltid forankre i kunnskap: Sannheten kommer som kjent innenfra. Dybdennsikt i hva ansatte mener og har behov for, gir verdifull innsikt i hva som er kjernen i bedriften din. Forankring i hele organisasjonen er avgjørende før å lykkes. Store endringer må informeres om tidlig og det bør begrunnes med et tydelig hvorfor. 

5. Det handler om kjennskap. For å bli vurdert må kandidaten vite om deg. Enkelt og greit. Derfor er en viktig del av jobben å bygge synlighet og kunnskap i kanaler der aktuelle profiler er. 

6. Vær til stede: Kun én femtedel av arbeidsstokken leter aktivt etter jobb. Man bør ha en strategi som inkluderer de som ikke aktivt leter etter jobb, slik at vi er “in mind” i det øyeblikket tiden er moden for å bytte beite. Employer branding skjer hver dag.

7. Vær systematisk: Måling og løpende evaluering og optimalisering av tiltak er avgjørende for å lykkes.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS