Andreas Melvær er glad for at de har hanket inn flere viktige offentlige kontrakter i det siste. Men sier at det viktigste nå er å ta vare på de ansatte gjennom siste del av den pågående pandemien.
Andreas Melvær er glad for at de har hanket inn flere viktige offentlige kontrakter i det siste. Men sier at det viktigste nå er å ta vare på de ansatte gjennom siste del av den pågående pandemien.

Stavangerbyrå skal gi 30 000 helseansatte korona-motivasjon

Melvær&Co sikret seg flere offentlige anbudskontrakter i 2020. Det bidro til at de fikk et bedret økonomisk resultat.

Publisert

– Det betyr mye å vinne sånne kontrakter for oss, særlig i det året som har vært har det vært viktig. Helseforetakene er litt motsykliske med tanke på at når det er pandemi har de behov for kommunikasjon når andre ikke har like store behov, sier Anderas Melvær, kreatør og daglig leder i Stavangerbyrået Melvær&Co til KOM24.

Stavangerbyrået sikret seg i løpet av 2020 to viktige kontrakter med helseforetakene Helse Vest og Helse Stavanger.

Meningsfylt arbeid i pandemien

For Helse Stavanger HF skal de levere grafisk design, filmproduksjon, fotografering, rekrutteringskampanjer og kommunikasjonsrådgiving og for Helse Vest skal de levere grafiske tjenester, film- og videoproduksjon, foto, kampanjer og rådgiving. Helseforetaket stiller krav om at de på den ene siden må tenke og arbeide i et langsiktig og strategisk perspektiv. På den andre siden må de evne å snu seg raskt rundt og levere godt og hurtig når situasjonen og behovet tilsier det.

– For Helse Stavanger har vi drevet med digitalisering av ting som slagbehandling og opplæring for pasienter med nyoppdaget cøliaki, forteller han.

Slagpasienter sliter ofte med å lese og til nå har informasjon for de bare vært tilgjengelig skriftlig før.

– Nå er det i animert form, så de kan se øvelsene. Ikke bare har det vært positivt med tanke på økonomien, men det har og vært et veldig meningsfylt arbeid i pandemien, sier Melvær.

De skal og i gang med en korona-motivasjonskampanje for alle de 30 000 ansatte i Helse Vest i nærmeste framtid.

Melvær sier de to kontraktene med det offentlige helsevesenet er betydelige kontrakter for byrået. Helse Vest anslår selv at de vil kjøpe tjenester for mellom 500.000 kroner og to millioner kroner årlig. Det er opsjon på kontrakten på ett pluss ett år. Det var totalt tolv firma som leverte inn anbud, men det var Melvær&Co som stakk av med jobben.

– 2021 blir et travelt år

Like før jul sikret de seg også en kontrakt med Rogaland fylkeskommune, der de skal være partner for kommunikasjons- og designtjenester, verdt fem millioner kroner. Så det er travle dager for de 13 ansatte på kontoret i Stavanger for tiden.

– 2021 blir et travelt år. Vi er en relativt liten bedrift, så tilfeldigheter, oljepris og om det blir lock down på skolene merker vi. Men jeg tror det blir et positivt år for oss. Så håper jeg det blir en liten sånn psykologisk oppsving når alle har fått vaksiner til slutt. Jobb er en ting, men folk er nok ganske mentalt slitne etter å ha stått i pandemien så lenge, sier han.

Byrået har en kundeportefølje som er delt inn i tre kategorier. Det ene er helserelatert, det andre er store internasjonale b2b-selskaper i energisektoren og den tredje kategorien er bolig.

– Det er sikkert ganske annerledes enn et typisk Oslobyrå. Det er ikke fullt så mye konsumentdrivende reklamearbeid, men mer merkevarebygging og tyngre strategisk kommunikasjonsarbeid, sier han.

Kundemassen er både lokal, nasjonal og internasjonal og ikke så konjukturutsatt som for bare fem år siden.

I 2019 omsatte de for 16,5 millioner kroner. 2020 endte litt bedre enn året før.

– Hvem hadde trodd det i mars og april? Da var det helt stille på telefonen, forteller han.

– Så lenge byrået går rundt er jeg happy

Alle ansatte, inkludert Melvær, ble permittert i femti prosent da pandemien lammet landet. De så seg nødt til å si opp en person da det stod på som verst, men har nylig hentet inn en designer, så de er nå like mange ansatte som for et år siden.

– Så lenge byrået går rundt, er jeg happy i en situasjon som dette. Alt annet er rent hell. Man får jo litt respekt for at det er ganske mange ting her i verden man ikke har kontroll over, sier han.

Melvær mener at en nå er kommet der at det er viktigere å ta vare på de ansatte enn å fokusere for mye på økonomien.

– Så er jeg sikker på at når høsten kommer vil de som har tatt vare på sine medarbeidere gjøre det bedre enn de som bare hatt fokus på økonomi seier han.

Powered by Labrador CMS