Nylig omtalte Vennesla Tidende at Trygve Sørli (Sp) lenge har reagert på hvordan kommunes kommunikasjonsrådgiver Odd Inge Uleberg uttaler seg i sosiale medier. – Det må være greit, så lenge personen holder seg innenfor de grensene som loven setter, sier ekspert på ytringsfrihet, Anine Kierulf.
Nylig omtalte Vennesla Tidende at Trygve Sørli (Sp) lenge har reagert på hvordan kommunes kommunikasjonsrådgiver Odd Inge Uleberg uttaler seg i sosiale medier. – Det må være greit, så lenge personen holder seg innenfor de grensene som loven setter, sier ekspert på ytringsfrihet, Anine Kierulf.

Kommunikasjonsrådgiver får kritikk for private ytringer på sosiale medier: – Alle har ytringsfrihet om alt, svarer ekspert

Kommunikasjonsrådgiveren i Vennesla kommune har fått kritikk for sine private ytringer på sosiale medier.

Publisert

Nylig omtalte Vennesla Tidende at Trygve Sørli (Sp) lenge har reagert på hvordan kommunes kommunikasjonsrådgiver Odd Inge Uleberg uttaler seg i sosiale medier.

– Når kommunalt ansatte, som har en fremskutt posisjon, uttaler seg som privatpersoner i det offentlige rom, forventer jeg en viss reservasjon. Jeg mener de skal være forsiktige med å uttrykke politiske standpunkt, og kommentere politiske vedtak, sier Sørli til avisen.

Han referer til kommunikasjonsrådgiverens Facebook-side og hans deltagelse i kommentarfelt. Sørlie forteller at han begynte å reagere «da han heiet så på Venstre under rusreformen, og så «oiet» han seg etterhvert over Ap i samme sak. Så var det Nord-Norgebanen det gikk i, hvor også partiene er splittet. Deretter har det vært landbruksoppgjøret og bøndene».

KOM24 har vært i kontakt med Sørli, som ikke ønsker stille opp i denne saken.

Kommunikasjonsrådgiver Uleberg på sin side forklarer til avisen at han vil være åpen om sine meninger, og at han ønsker å være en stemme i samfunnsdebatten.

– Jeg har lyst til å prege med mine meninger, og jeg har en del jeg har lyst til å si. Jeg tror vel kanskje en del som jobber i kommunen ytrer sine meninger fra en talerstol på et bedehus, for eksempel. Jeg gjør det på Facebook, og jeg ser ikke helt den prinsipielle forskjellen, sier Uleberg som i 2018 ble ansatt som Vennesla kommunes første kommunikasjonsrådgiver. Den gang kom han fra journalistjobb i Fædrelandsvennen.

Kommunikasjonsrådgiveren peker også på at kommunens informasjonsreglement oppfordrer kommunalt ansatte til å delta i samfunnsdebatten med sin faglige kompetanse. Samtidig innrømmer han at noen ganger kunne sikkert både han og saken ha tjent på at han hadde tidd stille.

KOM24 har også vært i kontakt med Odd Inge Uleberg, som heller ikke har anledning til å stille til intervju.

Anine Kierulf er fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter, og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Anine Kierulf er fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter, og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Diskusjonen er likevel interessant: For hvor går egentlig grensene for hva slags private ytringer en statlig ansatt kommunikasjonsrådgiver bør uttale seg om og ikke i offentligheten?

Anine Kierulf er fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Hun er tydelig på hva hun mener om hva kommunalt ansatte kommunikasjonsrådgivere kan ytre seg om - som privatperson- i sosiale medier.

– Som privatperson kan vedkommende uttale seg om hva som helst. Alle har ytringsfrihet om alt, og særlig politiske spørsmål. Det gjelder om du er ansatt et sted eller ikke.

– Så er det slik at jo nærmere du sitter på politisk ledelse, jo større blir faren for at du blir identifisert som en politisk person for ledelsen. Det er ofte derfor folk høyt oppe i departementene ikke kommenterer ting som blir gjennomført på regjeringsnivå, og det kan være gjeldene de som jobber på kommunalt nivå også, men bare om det er en forvekslingsfare, sier hun og legger til:

– Om det er en privat Facebook-side, og selv om noen vet om stillingen den personen har, er det åpenbart at han eller henne snakker på egne vegne. Det må være greit, så lenge personen holder seg innenfor de grensene som loven setter, så klart.

– Hvilke konsekvenser får det dersom kommunikasjonsrådgivere ansatt i kommune ikke lenger får ytre seg som privatperson i sosiale medier?

– Det er grunnlovsstridig å nedlegge sånne forbud.

Også rådmannen i kommunen, Svein Skisland, støtter at kommunalt ansatte flagger sine syn, i alle fall når det kommer til nasjonal og internasjonal politikk.

Powered by Labrador CMS