Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Arnt Maasø.
Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Arnt Maasø.

Pandemien har gitt podkast-boost

Fortsatt hører vi en halvtime mer på musikk enn podkst, men podkast øker stadig, sier Arnt Maasø ved UiO.

Publisert

– Gjennom pandemien har podkastformatet vokst raskere og sterkere enn musikk, sier førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Arnt Maasø.

Han snakker om podkaststemmen i pandemiens tid under Bauer Medias «Bli hørt! Podkast i mediemiksen», som ble avholdt digitalt onsdag.

Maasø forteller hvordan podkastlytting har økt og at det henger sammen med at det både er brukt mer energi og penger fra bransjen på nettopp denne satsingen.

– Men fortsatt er musikk et større format i det daglige, der folk hører gjennomsnittlig 45 minutter på musikk, sammenlignet med 15 minutter podkast. Det skyldes at podkast foreløpig er et yngre og mer umodent medium, men vi ser at podkast stadig øker.

Fortsett med det som er bra

Han beskriver utviklingen som voldsom, og at pandemien har bidratt kraftig til dette.

Vi har hatt et større behov for sosial kontakt. Mange har vært mye hjemme over lang tid med en varierende grad av ensomhet, og ikke hatt det sosiale nettverket vi vanligvis har. Dette gjelder spesielt ungdom og unge voksne, sier han.

Og det er for disse gruppene podkastlytting også øker mest.

Maasø har fire forslag til hvorfor podkast øker og hva som gjør podkast-stemmen så populær.

  • Stemmen er nær og personlig og det oppleves intimt.
  • Knytter mennesker sammen i en kommunikasjonshandling som foregår her og nå, og skaper sterke bånd mellom podkaststemmene og lytterne.
  • Serialisering, dette formatet påvirker relasjonen til stemmene som vi blir kjent med over tid.
  • Strømming er tilpasset moderne mediebruk.

Podkast har bidratt til å skape nærhet.

– Det er en vennlig stemme i hverdagen, og det er en nøkkelfaktor for de som lager podkast. Jeg tror man bør fortsette å bygge videre og gjøre det som allerede er bra. Ikke prøv å være musikk eller TV, men utnytte den forsen som allerede ligger i podkast formatet. Også bør man hele tiden lære av andre forretningsmodeller og produksjonsmetoder, spår Maasø for fremtiden.

Powered by Labrador CMS