Hvorfor velger Oppdragsgiveren å la alle interesserte byråer «få lov til å utarbeide kreative løsninger», spør Knud Fahrendorff seg i dette innlegget.
Hvorfor velger Oppdragsgiveren å la alle interesserte byråer «få lov til å utarbeide kreative løsninger», spør Knud Fahrendorff seg i dette innlegget.

MENINGER:

Høres ut som det trengs Plumbo

«Vann & Avløpsetaten henges ut til tørk – no pun intented. Men først en gratulasjon til vinneren i konkurransen, Hyper!», skriver Knud Fahrendorff.

Publisert

Saken er kort fortalt at Vann og Avløpsetaten skulle engasjere et kreativt byrå, 17 byråer valgte å gå inn i prosessen som hadde en fase nemlig caseløsning med presentasjon av kreative konsepter.

Disclaimer: Byråvalg har ikke vært involvert i denne prosessen og vi har bare kjennskap til saken ut fra artikkel i KOM24 og kommentar fra Bente K. Kristoffersen/Trigger på LinkedIn.

Vi tenker at det i denne saken er to elementer som høres veldig rare ut:

1. Hvorfor velger Oppdragsgiveren å la alle interesserte byråer «få lov til å utarbeide kreative løsninger»

Kommunikasjonssjefen er sitert for følgende: Jeg forstår at det å delta i en så stor konkurranse er både tidkrevende og ressurskrevende. Men vi forholder oss til offentlige anskaffelsesregler, og hadde vi hatt kvalifisering og færre deltakere, ville ikke byråene fått den samme muligheten til å vise sine kreative løsninger.

Honnør til Etaten for at den skjønner at byråene pådrar seg stor ressursbelastning for å delta i prosessen, men vi tenker at det feil form for raushet at alle byråer skal «få lov» til å «gå hele veien». 

Likeså tenker vi at Etaten ikke kan gjemme seg bak Loven om Offentlige Anskaffelser (LOA) og gi loven skylden for prosessen som vi som utenforstående tenker høres unødvendig ressurskrevende ut både for byråer og for Etaten.

Er det fordi at Etaten ikke kan vurdere byråers egnethet på annen måte enn å la de få lov til å utarbeide kreative løsninger; altså jeg kan ikke vurdere noe før jeg faktisk ser det? og/eller jeg vet ikke helt hva problemet mitt er før jeg ser løsningen.

Vi er av den helt klare holdningen er at det er ekstremt lite bærekraftig for alle parter å drive en slik prosess og som offentlig aktør bør man faktisk ta litt utvidet ansvar for nettopp dette, også sett i forhold til ansvaret som private oppdragsgivere har, ferdig snakket.

Offentlige oppdragsgivere kan med LOA i hånden kjøre anskaffelsesprosesser som reduserer ressursbruken og følgelig blir mer bærekraftige. 

Det krever dog at man som oppdragsgiver er tydelig på hva man ønsker at byrået skal levere på og være tydelig på hvordan man kommer til å evaluere byråene under prosessen. 

Er man dette og har man kompetanse til å vurdere byråenes leveranser i først en prekvalifisering og en følgende runde med et begrenset antall byråer er dette selvsagt veien å gå.

2. Det høres også rart ut at så mange som 17 byråer velger å gå inn i en prosess med såpass mye uavklart om antall deltakere og utvelgelseskriterier. 

Vi er klar over at byråbransjen, som mange andre bransjer, er ganske så presset økonomisk for tiden og derfor skyter på det meste som beveger seg og her virker det som at byråene altså har valgt å satse litt blindt på å vinne gunsten til Etaten.

Vil avslutte med to velmente råd fra vår side:

Først til byråene, uansett om dere er i en presset økonomisk situasjon eller ikke.

Dere bør sette dere godt inn i vilkårene for hver enkelt byråkonkurranse før dere velger å gå inn i dem. Hvis vilkårene er uklare, må dere sørge for nødvendige avklaringer eller velge å avstå fra deltakelse, det er bedre enn å klage etterpå.

Til sist til de offentlige oppdragsgivere, dere har et ansvar for å tenke samfunnsøkonomisk og på bærekraft i anskaffelsesprosessene deres! 

Det er ikke greit å gjemme seg bak Loven om Offentlige Anskaffelser. 

Vi kjenner til og har selv vært involvert i offentlige anskaffelser som har blitt kjørt på en helt annen og mye mindre ressurskrevende måte, så det er fullt mulig. 

Spør gjerne om profesjonell hjelp hvis dere lurer på hvordan dette kan gjøres.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS