Kitchn, Traktøren og Christiana Glasmagasin har mottatt brev fra Forbrukertilsynet etter Black Friday 2022.
Kitchn, Traktøren og Christiana Glasmagasin har mottatt brev fra Forbrukertilsynet etter Black Friday 2022.

Forbrukertilsynet slår ned på villedende Black Friday-markedsføring

Kitchn, Traktøren og Christiana Glasmagasin har mottatt brev fra Forbrukertilsynet etter Black Friday 2022.

Publisert

Det melder Forbrukertilsynet på egne nettsider.

Forbrukertilsynet gjennomførte en tilsynsaksjon i forbindelse med Black Friday i 2022. Der undersøkte de butikker som selger kjøkkenutstyr, og formålet var å finne ut om førprisene som ble brukt i markedsføringen var reelle.

Blant aktørene som ble sjekket, var Traktøren, Kitchn og Christiania Glasmagasin.

Forbrukertilsynet fant mulige brudd på markedsføringsloven hos alle disse tre, og har nå sendt ut brev til aktørene hvor det blir redegjort for funnene.

I brevene har Forbrukertilsynet konkludert med at markedsføringen er villedende og i strid med markedsføringsloven, forutsatt at opplysningene som er innhentet fra blant annet prisjakt.no er riktige.

Felles for de tre butikkene, var at alle tok i bruk førpriser som tilsynelatende ikke var reelle.

Prishistorikken Forbrukertilsynet har undersøkt indikerer at flere produkter aldri eller knapt er tilbudt til førpris i perioden før Black Friday, eller at tilbudsprisen er benyttet i en lengre periode før salget.

Det foreligger da ingen reell prisfordel på selve salgsdagen.

– Bruk av førpriser som ikke er reelle vil gi forbrukerne et feilaktig inntrykk av at de gjør et bedre kjøp enn det som faktisk er tilfelle. Slik markedsføring vil lett være villedende og dermed ulovlig etter markedsføringsloven, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

I brevet til Kitchn tok Forbrukertilsynet også opp bruk av villedende angivelse av kampanjeperiode. Kitchn markedsførte «Black weekend-salg», selv om salgsprisene fortsatte etter dette. Det blir også villedende, siden kundene opplever at de har dårligere tid enn de faktisk har.

I brevene viser Forbrukertilsynet til funnene som er gjort, redegjør for kravene i loven, samt Forbrukertilsynets sanksjonsmuligheter.

– Det er viktig at aktørene tar tak i det som er påpekt, og vi forventer at de innretter seg etter reglene vi har redegjort for i brevene, sier Rønningen.

Forbrukertilsynet ber i første omgang om at selskapene retter opp i sin praksis. De må innen noen uker bekrefte at tilsvarende markedsføring ikke vil gjenta seg, eller komme med tilbakemelding dersom de mener Forbrukertilsynet har basert sine vurderinger på feil fakta eller dersom de på andre måter er uenige i tilsynets vurderinger.

Powered by Labrador CMS