Fra prisoverrekkelsen på Digitaliseringskonferansen onsdag. F.v. juryleder Olav Skarsbø, IT-direktør Roger Schäffer fra Folkehelseinstituttet, direktør Steffen Sutorius fra Digitaliseringsdirektoratet og programleder Siri Lill Mannes.
Fra prisoverrekkelsen på Digitaliseringskonferansen onsdag. F.v. juryleder Olav Skarsbø, IT-direktør Roger Schäffer fra Folkehelseinstituttet, direktør Steffen Sutorius fra Digitaliseringsdirektoratet og programleder Siri Lill Mannes.

Digitaliseringspris til FHI

– Jeg gratulerer Folkehelseinstituttet med et fantastisk stykke digitaliseringsarbeid.

Publisert

– Årets vinner av Digitaliseringsprisen har laget et sentralt verktøy for å håndtere en alvorlig pandemi – og som også spiller en viktig rolle under gjenåpningen av samfunnet vårt. Jeg gratulerer Folkehelseinstituttet med et fantastisk stykke digitaliseringsarbeid, sier Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet i en pressemelding.

Onsdag ble årets Digitaliseringspris delt ut.

Folkehelseinstituttet (FHI) var den finalisten som fikk flest stemmer fra konferansens deltakere.

– Kjempejobb

Da koronasmitten kom til Norge, etablerte FHI en samhandlingsløsning som kunne motta svar på covid-19-prøver fra alle landets mikrobiologiske laboratorier. Løsningen ble utviklet i nært samarbeid med en rekke helsevirksomheter.

Formålet var i første omgang å skaffe data som kunne brukes til analyse og overvåking av pandemien. Våren 2020 befant norske helsetjenester seg under et stort og økende press, og FHI så behovet for å videreutvikle løsningen slik at den kunne brukes av både innbyggere og helsepersonell.

Fra 2. juli 2020, etter at en rekke tekniske og juridiske utfordringer var identifisert og løst, kan innbyggere logge inn på Helsenorge.no og finne sine prøvesvar selv. Det samme gjelder helsepersonell med tilgang til kjernejournal. Dersom alle bruker denne muligheten, spares det over 450 dagsverk i helsetjenesten hver eneste uke bare på telefonbesvaring.

Labdatabasen til FHI gir nær sanntidsdata til helsemyndighetene, noe som gjør det mulig å respondere raskt på nye smitteutbrudd både nasjonalt og lokalt. Løsningen bidrar også til raskere og mer effektiv smittesporing, slik at nye utbrudd kan stanses og isoleres før de kommer ut av kontroll.

– Folkehelseinstituttet har gjort en kjempejobb! En viktig grunn til at dette prosjektet har vært så vellykket, er at behovene til innbyggerne og helsepersonell er plassert i sentrum for digitaliseringen, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS og jurymedlem for Digitaliseringsprisen 2021 i pressemeldingen.

Hun roser FHI for å ha kommet fram til løsninger som har gitt stor nytte for samfunnet.

– Åpen tilnærming

– Dette har de klart takket være en åpen tilnærming der de har sett på hvilke løsninger de kan ta utgangspunkt i og videreutvikle for raskt å løse behovene. De har jobbet på tvers av offentlig sektor og i tett samarbeid med ulike statlige aktører, KS og kommunene, så vel som flere digitaliseringsmiljøer i privat sektor, sier Wieland.

De to andre finalister var Bufdirs nye portal for bekymringsmeldinger til barnevernet og Kystverkets fellesløsninger for forvaltning av norske kyst- og havområder.

Totalt 22 prosjekter ble nominert til årets digitaliseringspris. De tre finalister ble plukket ut av en jury bestående av Liv Dingsør fra Digital Norway, Marianne Hofseth-Olsen fra Den Norske Dataforening, Øystein Eriksen Søreide fra Abelia, Øyvind Husby fra IKT-Norge, Kristin Weidemann Wieland fra KS og juryleder Olav Skarsbø fra Digitaliseringsdirektoratet.

Powered by Labrador CMS