– Målet er at alle som jobber hos oss skal ha meningsfylte og givende arbeidsoppgaver, sier HR-direktør Elin Ekrol i Scandic Norge.
– Målet er at alle som jobber hos oss skal ha meningsfylte og givende arbeidsoppgaver, sier HR-direktør Elin Ekrol i Scandic Norge.

Scandic Norge skal senke terskelen for å komme seg ut på arbeidsmarkedet

Arrangerer rekrutteringsdag for jobbsøkere med funksjonsnedsettelser.

Publisert

Før pandemien brøt ut gikk Scandic Norge ut med en lovnad om at alle jobbsøkere med funksjonsnedsettelser får komme på intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.

– Vi tenkte at en egen rekrutteringsdag ville være en flott anledning til å sette ytterligere fokus på viktigheten av mangfold og inkludering i arbeidslivet, sier HR-direktør Elin Ekrol til KOM24.

Sjeldnere innkalt til jobbintervjuer

Og etter flere vellykkede samarbeid med Norges Handikapforbund (NHF) tidligere, ønsker Scandic å følge opp denne lovnaden.

– Nå har vi plukket opp tråden igjen, og ønsker å bli kjent med flere jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne.

Scandic Norge ser at det finnes et stort uutnyttet potensial der ute, og et av målene for dagen målet med dagen er å bli kjent med mange spennende jobbsøkere som kan være aktuelle for eksisterende eller fremtidige stillinger i Scandic.

– Vi ønsker også å senke terskelen for å komme seg ut på arbeidsmarkedet for funkiser, som ifølge undersøkelser langt sjeldnere blir innkalt til jobbintervjuer. På rekrutteringsdagen ønsker vi å presentere Scandic Norge, fortelle om hvordan det er å jobbe hos oss og hvilke muligheter som finnes i selskapet. Det er viktig for oss å bli bedre kjent med de som kommer, som kan være aktuelle til nåværende eller fremtidige stillinger.

Rekrutteringsdagen arrangeres i Oslo neste år.

Ikke nedsatt arbeidsevne

– I første omgang er rekrutteringsdagen et arrangement som avholdes på Scandic Helsfyr 22. mars, som vi skal planlegge nærmere i samarbeid med NHF. Så får vi ta med oss erfaringene fra arrangementet og se hva vi gjør videre. Vi har hatt flere vellykkede samarbeid med forbundet tidligere, og ønsker å være en tydelig stemme for mangfold og inkludering i arbeidslivet.

Hotellkjeden har gode erfaringer med å legge til rette for personer med funksjonsnedsettelser, og har ikke noe mål for hvor mange de ser for seg å rekruttere fra dagen i mars.

– Det er vanskelig å svare på såpass lenge i forkant, men det er stadig et behov for arbeidskraft.

Scandic Norge jobber under mottoet «nedsatt funksjonsevne betyr ikke nødvendigvis nedsatt arbeidsevne».

– Vi ser sånt sett på mulighetsrommet for hver enkelt kandidat. Målet er at alle som jobber hos oss skal ha meningsfylte og givende arbeidsoppgaver.

Tilgjengelighet blir høyt prioritert både i nybygde og renoverte hoteller, og i Scandic har de en omfattende sjekkliste med 159 punkter som kalles «Scandics tilgjengelighetsstandard».

– Denne er utarbeidet både med tanke på gjester og medarbeidere, og vi har gode erfaringer med å tilpasse arbeidsplasser for funkiser.

Powered by Labrador CMS