Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Rune Kremmervik Hekkelstrand, operasjonsleder i Oslo, kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet og Tina Mari Flem, sjefredaktør og adm.dir. i NTB.

Politi og presse i hele Norge bruker nå nytt kommunikasjonssystem

– En merkedag, sier kommunikasjons­direktøren i Politidirektoratet.

Publisert

Nå er alle landets 12 politidistrikter og 251 medier påkoblet Politiloggen, verktøyet som skal forbedre kommunikasjonsflyten mellom politiet og pressen. 

Løsningen er tatt i bruk gradvis i politidistriktene gjennom de siste seks månedene.

Flere politidistrikter rapporterer at løsningen allerede har ført til mer effektiv formidling av informasjon til pressen, mer åpenhet og bedre kommunikasjonsflyt rundt pågående hendelser.

– Unikt i verdens­sammenheng

– Dette er en milepæl for norsk politi og norsk presse. Gjennom det siste halve året har vi jobbet systematisk med opplæring og utrulling av løsningen. Nå som vi er i mål med en nasjonal utrulling, markerer det en viktig begivenhet for norsk politi og presse.

Det sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet, i en pressemelding.

Sjefredaktør og administrerende direktør i NTB Tina Mari Flem sier interessen for løsningen blant mediene har vært stor.

– Interessen har vært formidabel! Over 3 000 journalister har nå fått opplæring og blitt registrert som brukere. Et slikt nasjonalt samarbeid mellom politi og medier tror jeg er helt unikt i verdenssammenheng, sier Flem.

Bedre informasjonsflyt

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø er imponert over hvor raskt den nye løsningen er rullet ut av politiet over hele landet i tett dialog med NTB og mediebransjen.

– Dette innebærer en klar forbedring i informasjonsflyten mellom politiet og pressen. Politiet formidler ekstra informasjon til mediene som gjør dem i bedre stand til å gi mest mulig kvalitetssikret informasjon til publikum.

Flem i NTB er enig i at utviklingsarbeidet har vært viktig for å understøtte medienes oppdrag. 

– Redaksjonelle medier har en kritisk samfunnsfunksjon. Sammen med politiet gjør vi mediene i bedre stand til å levere på sitt samfunnsoppdrag.

Store forventninger – fra sør til nord

Finnmark politidistrikt tok, som siste politidistrikt, i bruk Politiloggen på torsdag. Også der var forventningene til løsningen store.

– Vi har hørt og sett mange gode eksempler på bruken. På grunn av taushetsplikten kan vi ikke dele mer enn tidligere, men det blir mye enklere og mer effektivt for oss å oppdatere mediene når vi kan nå alle samtidig med lik informasjon, sier Stein Kristian Hansen, leder for operasjonssentralen i Finnmark.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@kom24.no

Powered by Labrador CMS