VM i åpenhet og OL i Kina

«OL i Kina skal bli spennende – av flere grunner enn de rent sportslige.»

Publisert

Det er knapt to døgn siden kinesiske myndigheter advarte internasjonale idrettsutøvere om at de kan bli straffet for politiske ytringer under de 24 olympiske leker i Midtens rike.

Det står i skarp kontrast til Norges ambisjoner om åpenhet. Her i Norge er det seks måneder til den såkalte Åpenhetsloven trer i kraft. Den bygger på at vi setter grunnleggende menneskerettigheter i sentrum; loven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Men vet norske bedrifter hva som ventes av dem etter 1. juli?

– Hva tenker du om at det er seks måneder til Åpenhetsloven trer i kraft? spurte jeg en venn, som i årevis har jobbet på toppen av næringskjeden i det private næringsliv.

Hen så forundret på meg.

– Åpenhetsloven?

Vedkommende er nok ikke alene om uvitenheten – noe som betyr at mange i næringslivet vil få seg en stor overraskelse. Loven skal nemlig «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester».

Det er ikke gjort i en håndvending. Hvordan skal du samarbeide med for eksempel Kina når Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli?

Åpenhetsloven omfatter virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge, samt større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. Disse forventes å gå hardere til verks når de undersøker sin egen verdikjede, og forventes å spørre seg selv: Kan vi stå inne for dette? Hva støtter jeg indirekte oppunder, og hvordan løser jeg det, når noen spør om jeg ikke har fått det med meg?

Rett på informasjon

Åpenhetsloven er et resultat av økte forventninger hos myndigheter, sivilsamfunn og forbrukere til at virksomheter opptrer med økt ansvarlighet i sine verdikjeder. Samtidig er tilsvarende lovgivning under utvikling i EU og flere europeiske land. Det kommer med andre ord til å handle om hele Europa.

Paragraf 6 i Åpenhetsloven sier at enhver har rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Mens vinter-OL i Beijing fører til en strøm av medieoppslag om Kinas manglende ytringsfrihet, skal vårt næringsliv levere på mer åpenhet. Det er bare å begynne å implementere åpenhetsloven i sin strategi med en gang. Og erkjenne at vi i motsetning til Kina er heldige som har lover som utfordrer oss på mer åpenhet.

Powered by Labrador CMS