Kristina Johansen er kommunikasjonssjef i McDonalds i Norge
Kristina Johansen er kommunikasjonssjef i McDonalds i Norge

MENINGER:

Kampanjen skaper debatt. Det er bra. Vi skjønner at den kan trigge forskjellige reaksjoner

«Vi håper på god debatt om viktigheten av at vi som arbeidsgivere legger til rette for unge mennesker som skal inn i arbeidslivet», skriver Kristina Johansen i McDonald's.

Publisert

I likhet med andre i servicebransjen, er vi på jakt etter nye, flinke medarbeidere. Vi har derfor startet en rekrutteringskampanje. Selv om den er satt på spissen, er den dønn ærlig. Og den er et direkte svar til de 7 av 10 som ifølge en undersøkelse fra Opinion ikke vil jobbe hos oss, og en hyllest til de 3 av 10.

Kampanjen skaper debatt. Det er bra. Vi skjønner at den kan trigge forskjellige reaksjoner. Tematikken er veldig viktig for oss som ansetter mange unge, og den er viktig for hele samfunnet.

Mestringen de aller fleste opplever på jobb i McDonald’s er det vi ønsker å vise. Vi har så vidt startet kampanjen som består av flere elementer. Jeg er ganske sikker på at de fleste vil få med seg at vi oppfordrer til å søke jobben 7 av 10 ikke vil ha.

Vi ønsker å få flere til å se verdien av å jobbe på McDonald’s, bygge intern stolthet og vise alt man lærer ved å jobbe hos oss.

Selv om dette er en rekrutteringskampanje for oss i McDonald’s håper vi inderlig at den kan bidra til å løfte debatten om unges første møte med arbeidslivet.

Vi er veldig glade for å se diskusjonene som kampanjen har satt i gang, kanskje spesielt i sosiale medier. Vi håper at foreldre vil snakke med sine ungdommer rundt middagsbordet om stressmestring, om deres første jobb og hva de unge kan gjøre selv og hva de bør forvente av sine arbeidsgivere.

Vi håper på god debatt om viktigheten av at vi som arbeidsgivere legger til rette for unge mennesker som skal inn i arbeidslivet. De er redd for en stressende jobb. Og før noen mistolker dette, de unge er ikke late; som en stor arbeidsgiver for unge mennesker kan vi skrive under på det.

Vi tolker det heller slik at de unge trenger tilbakemelding om at de skal få god støtte for å mestre jobben. Det er vår oppgave som arbeidsgivere å gi dem det, og det prøver vi å få frem for vår del gjennom kampanjen.

Som individ kan du gjøre en del for å redusere stress; som arbeidsgivere kan vi eliminere ting som skaper stress og bidra til å legge til rette for mestring.

Om en situasjon blir oppfattet som stressende på en positiv eller negativ måte avhenger av om vi får god støtte i form av et sosialt fellesskap på jobb, god opplæring og veiledning, og hjelp når vi trenger det. Heldigvis vet vi fra vår medarbeiderundersøkelse at vi scorer bra på disse parameterne. Vi jobber selvsagt for å bli bedre og erkjenner også at vi ved anledninger har feilet.

Det er mange myter knyttet til å jobbe hos oss i McDonald’s, og for så vidt den bransjen vi representerer. Vi har den første uken av kampanjen opplevd mye støtte fra mennesker som er ansatt, eller har vært ansatt, i servicebransjen; i den bransjen hvor veldig mange unge får sin første jobb.

I tillegg til at vi håper kampanjen bidrar til å skape en debatt om hvordan vi tilrettelegger for unges første møte med arbeidslivet, håper vi også at kampanjen bidrar til å anerkjenne den jobben som de unge gjør i samfunnet, og den kompetanse og erfaringen de får.

De fortjener respekt for den jobben de gjør og som 7 av 10 unge ikke vil ha.

En undersøkelse Opinion gjorde for oss i McDonald’s i Norge viste at 7 av 10 unge ikke ønsker å jobbe på McDonald's fordi det virker stressende. Det var en tøff tilbakemelding å få, men når vi spør de unge og får et svar, tar vi det på alvor.

Vi vet at det til tider er ganske så hektisk å jobbe på McDonald’s. Derfor har vi et system som er bygget opp av rutiner, veiledning, opplæring og oppfølging.

I kontrast til den eksterne oppfatningen, er stressmestring noe mange trekker frem som en positiv egenskap de lærer på McDonald’s. Faktisk så oppgir hele 8 av 10 av våre ansatte at de har lært å mestre stress på jobb.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS