Kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen i Tolletaten heier på synlighet og åpenhet.
Kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen i Tolletaten heier på synlighet og åpenhet.

Tolletaten har fått et kraftig omdømmeløft:
– Synlighet og åpenhet trumfer alt

– Så fort man åpner opp, gir det resultater som igjen gir effekt, sier kommunikasjonsdirektøren.

Publisert Sist oppdatert

I likhet med de aller fleste har også Tolletaten fått kjenne koronakrisen på kroppen. Nå får etaten lønn for all jobben som er lagt ned, ettersom de i løpet av året har oppnådd et kraftig omdømmeløft.

Analysebyrået Kantar TNS har gjennomført årets innbyggerundersøkelse på vegne av Tolletaten og resultatene viser økt tillit i befolkningen og et styrket omdømme.

I årets undersøkelse oppnår Tolletaten en omdømmescore på 61 poeng. Kantar beskriver dette som «et sterkt omdømme», og det er en økning fra fjorårets måling på 54 poeng.

– Det er en fantastisk god nyhet. Et slikt resultat skaper entusiasme i en organisasjon som er underkommunisert og undervurdert. Det at befolkningen belønner oss på denne måten, setter vi stor pris på, sier kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen i Tolletaten til KOM24.

Tolletatens innbyggerundersøkelse 2020:

Målingen utføres årlig av Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) og er en landsrepresentativ befolkningsundersøkelse med over 1000 respondenter.

Undersøkelsen kartlegger etatens omdømme, publikums vurdering av grensekontrollen og regelverk, samt holdninger til ulovlig innførsel av varer.

  • I årets undersøkelse oppnår Tolletaten en omdømmescore på 61 poeng. Kantar beskriver dette som «et sterkt omdømme» (intervallet 50-70 poeng), og det er betydelig opp fra forrige måling i 2019 (54 poeng). . Tolletatens omdømme ligger nå på nivå med de 1/3 beste offentlige virksomhetene i landet (med referanse til Kantar sin årlige og syndikerte omdømmeundersøkelse).
  • Befolkningen har svært høy tillit til Tolletaten. Nær 8 av 10 (78%) oppgir at de helt sikkert eller sannsynligvis kan stole på Tolletaten. Samtidig oppgir nær halvparten (47%) at de oppfatter at etaten har et svært eller meget bra omdømme (opp fra 39%). En andel på 45% oppgir at de har et godt inntrykk av etaten (opp fra 40%).
  • Litt flere enn halvparten (52%) oppgir at de mener Tolletaten oppfyller sitt samfunnsoppdrag på en svært eller meget bra måte (opp fra 47%)
  • Betydelig flere (38%) oppgir at de har et svært eller meget godt inntrykk av grensekontrollen, sammenliknet med forrige måling (28%). Samtidig er det enda færre som oppfatter den som dårlig (ned fra 7 til 3%)
  • Flere oppfatter regelverket for grensekryssende vareførsel som lett å følge (opp fra 47 til 50%), og flere oppfatter regelverket som lett å forstå (opp fra 43 til 47%)
  • Betydelig flere oppfatter oppdagelsesrisikoen ved ulovlig innførsel av varer som høy (opp fra 35 til 49%). Flere oppfatter at Tolletaten er treffsikre med grensekontrollene (opp fra 37 til 44%), og flere oppfatter etaten som synlig og til stede (opp fra 57 til 63%)
  • Mer enn en fjerdedel (27%) av befolkningen, har sett en eller flere episoder av TV- serien «Toll». Totalt har 57% sett eller hørt om serien. De som har sett serien har et klart bedre omdømmeinntrykk av etaten (indeksscore 72 vs. 61). Videre oppgir de som har sett serien at de har fått bedre innsikt i hvordan etaten jobber (91%)

– Beskytte norske verdier

Kommunikasjonsdirektøren forteller hvordan de har jobbet det siste året, som trolig også en noe av årsaken til et forbedret omdømme i befolkningen.

- Først og fremst har Tolletaten blitt mer synlige på grunn av koronasituasjonen. Vi har vært på jobb 24/7 og opprettholdt vårt arbeid på grensene. Dette har vært et svært viktig arbeid for landet under krisen. Når alt stenger ned må vi blant annet hjelpe til med å opprettholde forsyningssikkerheten i landet.

Parallelt jobber også etaten med å stoppe andre varer som man derimot ikke vil ha inn i landet.

– Mye av vårt arbeid går på å beskytte norske verdier og interesser. Arbeidet vi har gjort over over hele landet har utvilsomt ført til at vi har vært mer synlige.

Egen TV-serie hjelper på

I april var det premiere på TV 2-serien «Toll». I det som foreløpig er første sesong av serien får seerne bli med tollerne på jobb.

– Vi vet at TV-serien har vært en sterkt medvirkende årsak til økt innsikt og forståelse for Tolletaten sin virksomhet. Som en offentlig etat ser jeg på det som nærmest vår plikt å vise hvem vi er, hva vi gjør og hvorfor Norge trenger en moderne og velfungerende Tolletat, sier han og legger til:

- Synlighet og åpenhet trumfer alt og er viktig for å bygge den tilliten vi trenger for å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt. Denne organisasjonen har ikke vært særlig åpen eller synlig før, men så fort man åpner opp gir det resultater som igjen gir effekt, sier han.

Kommunikasjonsdirektøren forteller at det har vært «svært verdifult» å få vist frem jobben de etaten, og hvilken verdi arbeidet de utfører har.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra TV 2 er at serien treffer fra de yngste og til de eldste, sier han og trekker frem en morsom historie:

– Jeg fikk en gang en kommentar fra en om at ungene i huset, istedenfor å leke politi, nå hadde begynte å leke tollere. Da har vi kommet et godt stykke på vei, sier han smilende.

– Mye av vårt arbeid går på å beskytte norske verdier og interesser. Her bilde fra innspilling av TV 2-serien «Toll».
– Mye av vårt arbeid går på å beskytte norske verdier og interesser. Her bilde fra innspilling av TV 2-serien «Toll».

Sette agenda

Gulbrandsen er klar på at nettopp synlighet og åpenhet blir viktig fremover for å klare å opprettholde omdømmet.

– Vi skal være en synlig aktør som også i det offentlige rom er med på å sette agenda. Vi skal drive med folkeopplysning og gi informasjon rundt trusler som kommer mot landet vårt. Det skal vi fortsette med i alle våre kanaler, sier han.

Gulbrandsen kom til Tolletaten fra jobben som kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten, og forteller at han tidligere har jobbet tett på beredskaps-Norge.

– Tolletaten har egentlig aldri vært på radaren min. Da jeg kom hit brukte jeg tid på å bli kjent med organisasjonen og møte menneskene som jobber her. Jeg satt til slutt med en følelse om at folk skulle bare visst hva denne etaten driver med, forklarer han.

For det å stoppe folk ved grensen som har tatt med et kilo kjøtt eller en flaske for mye, er som Gulbrandsen sier bare «en liten del av hva etaten driver med».

Intern stolthet

Han forteller at da de begynte planleggingen av serien for noen år siden var de ikke interessert i å «komme på TV bare for å komme på TV». Planen har vært litt mer gjennomtenkt enn som så.

– Målet var å bygge omdømme, intern stolthet, bidra til økt rekruttering, og økt innsikt for vårt samfunnsoppdrag, sier han.

- I tillegg kan vi bruke serien som et PR-grunnlag for å sette nasjonal agenda selv, istedenfor å bli satt på agendaen. Dette er et kommunikasjonsgrep som handler om mye mer enn å bare komme på TV, sier han. Et styrket omdømme har hele tiden vært et mål og en ambisjon, avslutter han.

Bak kulissene av «Toll»-innspillingen.
Bak kulissene av «Toll»-innspillingen.
Powered by Labrador CMS