Professor Rune Karlsen ved Institutt for medier og kommunikasjon.
Professor Rune Karlsen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Nytt masterprogram i politisk kommunikasjon ved UiO

For å forstå politikk og politiske prosesser må du vite hvordan mediesystemene fungerer. Hvordan disse henger sammen lærer du mer om på et nystartet masterprogram – det eneste i sitt slag i Norge.

Publisert

Som KOM24 skrev om alt i julen er det endringer på gang ved masterprogrammet i politisk kommunikasjon på Universitetet i Oslo.

Mandag skriver UiO i en pressemelding at målgruppen er studenter med interesse for feltet, for eksempel studenter med bakgrunn fra medievitenskap, journalistikk, statsvitenskap, sosiologi eller humanistiske fag.

Sosiale medier

– For å forstå politikk og politiske prosesser er det vanskelig å komme utenom kommunikasjon. Vi ønsker å tilby en mastergrad der studentene får inngående kjennskap til disse sammenhengene, sier professor Rune Karlsen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Studentene vil lære om hvordan sosiale medier endrer den politiske offentligheten, for eksempel fenomener som ekkokammer og polarisering. Karlsen peker også på hvordan politiske aktører bruker disse nye plattformene, og at slik kunnskap er nødvendig for å forstå blant annet Donald Trumps suksess.

– Politisk kommunikasjon handler også om hvordan enkeltsaker som behandles i norske departementer påvirkes av mediedekning, grasrotopprør og politiske påvirkningsprosesser satt i gang av profesjonelle lobbyaktører. Dette ser vi for eksempel i vurderingene av nedleggelser av lokale fødeavdelinger.

Fokus på Norge og Norden

Masterprogrammet vektlegger Norge og Norden, men i et sammenlignende, internasjonalt perspektiv.

Masterprogammet i politisk kommunikasjon er en videreføring av en eksisterende mastergrad i medievitenskap med studieretning politisk kommunikasjon. Undervisningen skal gi inngående kjennskap til tre hoveddimensjoner:

  • Endringer i mediesystemer og politiske systemer, og hvordan dette henger sammen med endring i politisk journalistikk og kommunikasjon.
  • Hvordan politisk kommunikasjon påvirker dagsorden, opinion, kunnskap om samfunnsforhold, og tillit i samfunnet.
  • Politiske partier, politikere og andre politiske aktørers strategiske kommunikasjon, og vektlegge politisk påvirkning gjennom hvordan PR-byråer og lobbyister jobber for å påvirke politiske prosesser.
Powered by Labrador CMS