– Jeg må tilstå at det har vært mange oppturer og nedturer siden pandemien startet for fullt på senvinteren 2020. Men nå peker pilene nesten konsekvent i riktig retning
– Jeg må tilstå at det har vært mange oppturer og nedturer siden pandemien startet for fullt på senvinteren 2020. Men nå peker pilene nesten konsekvent i riktig retning

God grunn til positive sommertanker

De multinasjonale skal ikke få komme til dekket bord i årene fremover.

Publisert

Vi har nå tilbakelagt et halvår det var knyttet ekstra spenning rundt i reklamemarkedet. Og det er grunn til å se lyst på fremtiden, i alle fall den nære fremtid.

2020 ble en koronanedtur også i reklamemarkedet, med en nedgang i omsetningen på 11,7 prosent. Det startet i mars 2020 – og fortsatte ut året. Det store spørsmålet mange stilte seg, var hvor lenge denne nedturen skulle vare. Usikkerheten var mildt sagt veldig stor.

Noe å strekke oss etter

Nå ser vi ut til å vite svaret. 2021 har vært en opptur – og de siste månedene har vært svært så oppløftende. Vi er nå nesten på 2019-nivå. I 2019 ble det omsatt reklame via mediebyråene for 4,83 milliarder i første halvår. Tilsvarende i år er på 4,65 milliarder kroner.

I 2019 landet man totalt på 8,53 milliarder.

Fortsetter 2021 i positive tegn, så vil vi klare å lande rundt 2019-nivå når status for det inneværende år skal gjøres opp. Samtidig har vi litt opp til 2018-nivå hvor vi var på 5,18 milliarder kroner etter seks måneder og på 9,78 milliarder NOK på helårsnivå. Det var 0,3 prosent opp fra 2017.

Det er godt at vi har noe å strekke oss etter!

Jeg må tilstå at det har vært mange oppturer og nedturer siden pandemien startet for fullt på senvinteren 2020. Men nå peker pilene nesten konsekvent i riktig retning – og vi kan vel nå kalle det for en trend – og en sterk sådan.

Første halvår 2021 viser en oppgang på 17,3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor – og med en vekst på 13,6 prosent i juni måned. Det er sommernyheter som vi trengte. Det er også mye som tyder på at vi står foran en høst med en pen vekst.

Det er i alle fall ingen grunn til å henge med hodet, for de som lever av reklamemarkedet. I alle fall ikke de som satser spenstig, langsiktig og godt – og har sin kjernevirksomhet knyttet til digitale medier.

For i den digitale kategorien ser vi en enorm vekst – allerede. Foreløpig i år har vi en vekst i de digitale mediene som reklamebærer på snaue 31 prosent.

Inten ting er bedre

Og ikke noe tyder på at de sosiale mediene har mistet sulten på videre vekst. En vekst på nesten 45 prosent i første halvår er mildt sagt imponerende. De redaksjonelle mediene har en sterk konkurrent i kampen om reklamekronene. Selskaper som Amedia, Aller Media, Egmont og Schibsted jobber nå hardt i kampen om reklamemillionene. De multinasjonale skal ikke få komme til dekket bord i årene fremover.

Ingen ting er bedre enn at kampen om reklamemilliardene er tøff. Det siste tiåret har ikke- redaksjonelle medier, sosiale medier, søk som reklamebærer, multinasjonale giganter med flere vært vinnere i vårt hjemmemarked på reklame. Når tredjeparts cookies mer eller mindre forsvinner vil de norske og nordiske mediene med sine abonnementsløsninger kunne komme i langt sterkere posisjoner.

I samme tidsperiode har vi også sett reklamekategorier som har mistet store deler av sine brukere/lesere, samt millioner av reklamekroner.

Dagspresse og ukepresse har sett mange minustegn foran reklameomsetningen de siste årene. Men mange aviser og ukeblader har hatt et lite oppsving under pandemien. Og etter seks måneder er dagspresse opp 2,5 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Ukepresse er også i pluss, med 0,2 prosent. Det er godt å se en liten vekst også her.

Og TV imponerer stort i årets seks første måneder. Det er positiv utvikling i TV-seingen under pandemien, men her kan det nok bli noe tøffere tider når åpningen av Norge kommer noen steg videre. Likevel skal de som representerer TV som kanal være stolt og fornøyd – med en oppgang på nesten 15 prosent i reklameomsetningen i første halvår 2021.

Større muligheter for å lykkes

Det har det skjedd mye spennende i reklamemarkedet de senere årene. Først og fremst har det vært mye flytting av penger internt i reklamemarkedet. Det er grunn til å tro at de nærmeste årene vil bli vel så spennende.

Vi liker at både nasjonale og internasjonale aktører i mediemarkedet er offensive for å vinne annonsørenes gunst. Det være seg redaksjonelle, ikke-redaksjonelle og sosiale medier. Vi liker også at treffsikkerheten hva målgrupper angår blir stadig bedre. Nå er det ikke lenger bare små utvalg som representerer en større helhet av mennesker. Nå er trenden i langt større grad at helheten representerer seg selv.

For annonsøren betyr utviklingen at mulighetene blir flere og at treffsikkerheten blir styrket. Det betyr også bedre dokumentasjon, både før og etter. Og det betyr større muligheter for å lykkes med sine medieinvesteringer.

Med eller uten medie-investeringer i tankene. Riktig god sommer!

Powered by Labrador CMS