Grafisk designer Kjetil Olsen i Drammen kommune har ledet arbeidet, og hyller arbeidsgiver som har gitt staben nok tid og ressurser til å bruke på prosjektet.
Grafisk designer Kjetil Olsen i Drammen kommune har ledet arbeidet, og hyller arbeidsgiver som har gitt staben nok tid og ressurser til å bruke på prosjektet.

Snart skal Drammen få ny visuell profil - og det er kommunens egne grafikere som lager den

– Vi er heldige som har den fagkompetansen som må til internt, forteller grafisk designer i Drammen kommune. Han deler erfaringer fra prosessen kommunen nå står midt opp i.

Publisert

– Det å jobbe med en så stor organisasjon, du må ha tålmodighet til tider.

Det sier grafisk designer Kjetil Olsen i Drammen kommune i Viken til KOM24.

Kommunikasjonsstaben i Drammen kommune er på 14 personer hvor tre er grafiske designere.

Staben på 14 personer, der tre har grafisk design som hovedfag, er godt i gang med arbeidet for å utvikle Drammen kommunes nye visuelle profil, som etter planen skal komme på plass i løpet av 2021. Det er Kjetil Olsen som leder dette arbeidet.

Nye Drammen kommune, som har over 100 000 innbyggere, ble etablert 1.januar 2020, da kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slo seg sammen.

Høste erfaring fra naboen

I starten av prosessen begynte staben å sondere terrenget for hva en ny visuell profil ville koste, og de var i kontakt med flere kommuner for å høre erfaringer og snakke med dem om hvordan de har gjort det når de har arbeidet med nye visuelle profiler.

Andre kommuner har engasjert eksterne byråer i arbeidet med å utvikle en ny visuell profil. Det ga Drammen kommune noen estimater på hva prosessen ville koste, som de kunne presentere til politikerne.

Konklusjonen var at det var mer gunstig og økonomisk for oss å utvikle den nye visuell profil selv, når de hadde interne resurser til dette.

– Vi er heldige som har den fagkompetansen som må til internt, sier Olsen.

Til dette arbeidet er det satt av 1,25 millioner kroner som et engangsbeløp.

Det eneste de i denne prosessen har gjort utenfor huset er å legge ut utarbeidelse av font på anbud. Denne var det Melkeveien designkontor AS som vant.

– Snakket med lokale historikere

– Det å utarbeide ny visuell profil for kommunen. Hva innebærer det?

– Noe som politikerene var opptatt av var at det ikke skulle ikke være sånn at alt ble «gamle Drammen kommune». Det var viktig at denne nye visuelle profilen skulle være samlende for hele den nye kommunen og legge vekt på vår felles historie. Derfor har vi sett på hva som er felles for de tre tidligere kommunene, forteller Olsen.

Det førte til at staben satt seg ned og skrev en felles historie. Om alt fra tømmer og skog, til fjorden som eksporterte og importerte ting inn og ut til landet. Om tiden fra da industrien kom på plass og hvordan elva og fjorden oppover har vært viktig for kommunen.

– Det er ganske omfattende arbeid, og vi brukte mye tid på å lese oss opp og snakke med lokale historikere og intervjuet folk. I vår nye kommunikasjonsstab har vi også folk fra alle de tre kommunene, og det har vært nyttig og en stor fordel. Vi hørte med dem om hva de trodde innbyggerne i de tidligere kommunene ville mene.

– Vi hadde også en runde med ansatte i kommunen om hva som var viktig for dem å få med i en ny visuell profil, her fikk vi mange gode innspill som vi tok med videre i utarbeidelsen.

Staben endte opp med å bygge et konsept for den nye visuelle profilen basert på, at den nye profilen skulle ha en lokal, historisk forankring, At den skulle har en klar funksjon og et moderne uttrykk som holder seg over tid. Disse tre knaggene ble viktig for oss prosessen videre når vi skulle utvikle elementene i den nye visuelle profilen.

– Når man skal utarbeide en visuell profil for en kommune. Er det noe spesielt man må tenke på da?

– Det å få en god lokal forankring som folk kjenner seg igjen i, som gjør at folk tenker «ja, dette er faktisk Drammen». Den nye visuelle profilen skal bidra til å skape en ny, felles kultur for den nye kommunen.

– Vi skal lage noe som favner alle innbyggerne i alle aldre og alle skal føle at dette er «litt mitt». Vi må lage noe som er moderne gjenkjennbart, men også universelt utformet, samtidig er det viktig å ikke støte noen.

Han forteller at de underveis har gjennomført mye testing.

– Da spør vi «hva ser du her» og «hva tenker du her». Alt må testet i hele veien, og vi har hatt en del avklaringsmøter med politisk ledelse slik at vi har forankret det vi jobber med hos dem hele veien.

For til syvende og sist skal dette opp til kommunestyre som, etter planen, skal vedta den visuelle profilen i september.

– Slipper å gå mange runder

Kommunikasjonssjef Lars Arntzen i Drammen kommune har det overordnede ansvaret for prosjektet, i tillegg til at han har jobbet med å forankre arbeidet inn mot det politiske miljøet.

– Det er viktig å forankre et slikt arbeidet inn mot politikerne og sørge for at politisk nivå er godt informert om både fremdrift i prosjektet og kjent med hvilken retning vi er på vei, sier han og legger til:

– Det er også viktig for å få de signalene som det politiske miljøet ønsker å gi, så tidlig som mulig i prosessen, så vi ikke kommer i en situasjon som er i en helt annen retning enn det politikerne ser for seg. Det gjør at vi sikrer at vi legger frem noe for politisk behandling som politikerne kan stille seg bak, så slipper vi å gå mange runder.

– Hva har vært det viktigste læringspunktene, tenker du i denne prosessen?

– Det ene er det gode faglige grunnlaget som alltid må være der. Det andre er å involvere flest mulig. Vi har dyktige fagpersoner her i kommunen, men å få gode innspill fra andre fagpersoner og politikere som vi kan ta med oss inn i arbeidet, bidrar til at det endelige resultatet blir best mulig. I en slik prosess spiller det ingen rolle hvem som kommer med de gode ideene og innspillene, så lenge de faktisk kommer og bidrar til et godt sluttresultat, sier Arntzen.

Drammen sentrum med Aas bryggeri. Foto: Terje Pedersen / NTB
Drammen sentrum med Aas bryggeri. Foto: Terje Pedersen / NTB

Så langt har staben laget en fargepalett for kommunen, noen grafiske elementer og ulike mønstre som skal støtte de grafiske elementene. Mønstrene er hentet fra ting som er fellestrekk for hele kommunen. Eksempel har de laget et orkide-mønster, ettersom kommunen er Norges største orkide-kommune. Eller et brostein-mønster, ettersom brostein også går igjen rundt om i kommunen.

Når det gjelder fargepaletten har de hentet inspirasjon fra Drammens historie og natur.

– De fargene vi har kommet frem til er farger som er tungt historisk forankret til kommunen. I tillegg har vi skrevet en liten forklaring til hver farge som går dypere enn at det bare en fargen blå, for eksempel, forklarer Olsen.

Satt av 10 millioner til implementering

Dersom kommunestyret gir tommel opp i september, vil den nye profilen begynne å rulles ut alt i oktober. Kommunen har planlagt en implementeringsfase som varer frem til 2023. Det er satt av 10 millioner kroner til implementering.

– Alt av digitale flater tar vi først, fordi det går raskt og er en lav kostnad. Noe vil bli naturlig utskifting, sier han og refererer til kommunens bilpark som de pleier bytte ut hvert andre eller tredje år, sier Olsen.

Så skal også byggene i kommunen omprofileres. Mesteparten av dette vil skje i 2022, og så er det «finpussen» som står igjen i 2023.

– Ikke gitt når man gjør ting internt

Et annet punkt han trekker frem er at det å jobbe så intensivt med selve konseptutviklingen er viktig.

– Det er nesten halve jobben å finne de knaggene og være tro på dem gjennom hele prosessen, sier Olsen.

Han trekker også frem at det tar tid å komme i gang, og at det er mye jobb med utredningen med tanke på hva ting koster.

– Man vil gjerne gi en så spesifikk pris som mulig. Men ofte er det vanskelig å si hva ting vil koste når man snakker om utviklingsarbeid. Kanskje kommer man på ting underveis, eller ting man trodde ville ha ta to uker tar plutselig seks-syv uker. Det å jobbe med en så stor organisasjon, du må ha tålmodighet til tider, innrømmer han.

Olsen skryter også av arbeidsgiveren som har gitt dem tid til å bruke på dette prosjektet.

– Det er ikke gitt når man gjør ting internt. Vi har fått jobbe på den måten man må jobbe på i et prosjekt som dette. Det har vært veldig bra, og er noe man må tenke på dersom man skal gjøre slike ting internt - man må sette av tid og gi de nødvendige ressursene.

Powered by Labrador CMS