Passasjerer fra Doha og Dubai testes for covid-19 etter ankomst i Norge. Helsemyndighetene i Ullensaker kommune har etablert et eget testsenter på Oslo lufthavn for passasjerer som ankommer Norge fra utlandet.
Passasjerer fra Doha og Dubai testes for covid-19 etter ankomst i Norge. Helsemyndighetene i Ullensaker kommune har etablert et eget testsenter på Oslo lufthavn for passasjerer som ankommer Norge fra utlandet.

Når journalister har spørsmål om karantenehotell og testing er det Roger fra Corporate Communications som tar telefonen

Corporate Communications fungerer som pressekontakt for Ullensaker kommune. Kommunen som huser flere karantenehotell og landets hovedflyplass.

Publisert

– Koronapandemien har medført en stor økning i behov for informasjon og kommunikasjon, og de to rådgiverne var allerede presset da medieoppmerksomheten om testing og karantenehotell ved OSL oppstod, sier rådmann Rune Hallingstad i Ullensaker kommune.

Det er nemlig kun to kommunikasjonsrådgivere ansatt i kommunen.

Som vertskommune for landets hovedflyplass OSL, utfører Ullensaker kommune to oppdrag for staten: koronatesting av innreisende og drift av karantenehotell. Testing av reisende startet i midten av august, og medieinteressen fra både nasjonale og lokale medier var periodevis stor, men håndterbar, forklarer rådmannen.

– Da ordningen med karantenehotell ble innført, viste det seg imidlertid raskt at medieinteressen var så stor at det i perioder krevde en fulltidsstilling å håndtere det. Dersom kommunens kommunikasjonsavdeling skulle fortsette å håndtere alle mediehenvendelsene ville det enten bety at øvrig nødvendig kommunikasjonsarbeid måtte nedprioriteres, eller at pressen ikke fikk den bistanden og de opplysningen de trengte tilknyttet testing og karantenehotell ved OSL.

– Ingen av disse scenariene var ønskelige, og vi kom derfor til at det ble riktig å hente inn ekstern bistand til å håndtere pressehenvendelser angående testing og karantenehotell ved OSL.

Roger Sandum er partner i Corporate Communications. I disse dager er han også utlånt til Ullensaker kommune i Viken som deres pressekontakt når det gjelder spørsmål rundt teststasjoner og karantenehotell.
Roger Sandum er partner i Corporate Communications. I disse dager er han også utlånt til Ullensaker kommune i Viken som deres pressekontakt når det gjelder spørsmål rundt teststasjoner og karantenehotell.

I november kom byrået Corporate Communications inn på banen. Partner Roger Sandum i CC har tatt på seg rollen som pressekontakt for kommunen på noen områder. Alle kostnader tilknyttet disse oppdragene, også når det gjelder leie av egen pressekontakt, dekkes av staten.

– Jeg er på en måte utvidelse av kommunens kommunikasjonsavdeling. Jeg er pressens kontaktpunkt inn mot kommunen når det gjelder spørsmål angående teststasjon og karantenehotell. Det betyr i praksis at journalister som vil lage en sak på en av de tingene kontakter meg, sier Sandum.

Sandums kontaktinfo står oppført på kommunens nettsider, med informasjon om hvilke områder han kan hjelpe til med.

– Det har funket greit i den forstand at det er få spørsmål som kommer til meg, som egentlig skulle gått til en av de andre i kommunens kommunikasjonsstab, og omvendt. Journalistene er gode på å finne riktig kontaktperson, sier han.

– Hjelper navigere

Som de andre i kommunikasjonsstaben har ikke Sandum mulighet til å uttale seg i saker - bortsett fra akkurat denne saken da.

– Jeg har det som en disclaimer når jeg snakker med journalistene. Min jobb er å hjelpe til med bakgrunn, sette de i kontakt med de ansvarlige i kommunen og guide dem i systemet, som ikke alltid er så enkelt å forstå.

For det å hjelpe journalistene navigere i denne jungelen er halve jobben, kan han fortelle.

– Jeg bistår med å guide journalistene i systemet, opplyse om hvilke aktører som har hvilke roller og hvem som egentlig bør besvare deres spørsmål, sier han og gir noen eksempler:

– Det kan for eksempel være at Helsedirektoratet bør svare på spørsmålet og ikke kommunen. Om det kommer kritikk mot regelverk eller ordninger, som er en politisk beslutning gjort av regjeringen, er det et departement som bør svare. Når det gjelder spørsmål rundt karantenehotell er det kanskje Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), justisdepartementet eller politiet som er operative på flyplassen som kan gi svar.

Alle som kommer til Oslo Lufthavn fra utlandet må teste seg. Noen kan reise hjem å holde deg i karantene der, og andre må en tur innom karantenehotell. Foto: Torstein Bøe / NTB
Alle som kommer til Oslo Lufthavn fra utlandet må teste seg. Noen kan reise hjem å holde deg i karantene der, og andre må en tur innom karantenehotell. Foto: Torstein Bøe / NTB

To ting trigger media

Denne stillingen som pressekontakt for Ullensaker kommune er noe Sandum gjør ved siden av andre oppdrag i byrået.

– Det er nesten umulig å beskrive hvor mye det er fordi arbeidsmengden varierer helt enormt. Enkelte dager har jeg brukt mesteparten av dagen på dette, og så kan det gå uker uten at det skjer noe.

Han forteller at det er særlig to ting som utløser medienes interesse, og dermed også øker hans arbeidsmengde.

– Det er rundt ferier og høytider folk som oftest reiser. I forbindelse med jul var det stor pågang. Nyåret startet rolig, frem til det tok av igjen ved påsketider.

Punkt nummer to handler om hver gang det kommer en regelendring.

– Når regjeringen har en pressekonferanse og endrer regler, trigger det medienes interesse voldsomt. Det utløser også at reisende tipser mediene om det er noe de mener er galt. Så kommer media tilbake til oss og ønsker kommentar angående dette.

Og hvor lenge dette oppdraget vil vare er naturligvis usikkert.

– Det er opp til kommunen å vurdere om de har nok kapasitet til å få gjort dette på egen hånd. Så vidt jeg vet har de nok å gjøre når det gjelder å få unna den ordinære driften. Vi har bare stilt oss til deres disposisjon så lenge de måtte trenge oss, avslutter han.

Powered by Labrador CMS