Fra kampanjefilmen «Festkomiteen».
Fra kampanjefilmen «Festkomiteen».

Norsk arbeidsliv retter fokus mot drikkepress på arbeidsplassen

En rapport fra FHI viser at 300 000 arbeidstakere dropper jobbfesten og at alkohol er årsaken.

Publisert

Denne høsten står norsk arbeidsliv samlet bak en felles kampanje, hvor en av påstandene er at de som ikke velger alkohol ødelegger jobbfesten. Kampanjen har et tydelige budskap, som er at jobbfesten er for alle.

Kampanjen «Tanker fra jobbfesten», formidler budskapet om at jobbfesten er for alle, og består av tre ulike korte filmsnutter. Avsender av kampanjen er alle hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv, statens arbeidsgiverenhet, og Akan kompetansesenter, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Det er lagt ned et godt stykke arbeid, hvor Akan kompetansesenter har koordinert samarbeidet mellom organisasjonene, sier fag- og kommunikasjonsleder i Akan, Camilla Lynne Bakkeng, til KOM24.

300 000 dropper jobbfesten

Bakteppet til «Tanker fra jobbfesten» er basert på innsikt fra FHI-rapporten «Alkohol og arbeidsliv».

– All vår kommunikasjon er basert på innsikt, og i denne rapporten kommer det fram at 300 000 arbeidstakere dropper jobbfesten og at alkohol er årsaken. Det handler om drikkepress, uønsket seksuell oppmerksomhet og noen blir skadet av kolleger som har drukket for mye.

Elisabeth Ege og Camilla Lynne Bakkeng i Akan.
Elisabeth Ege og Camilla Lynne Bakkeng i Akan.

Kampanjen ble sluppet 31. oktober.

– Vi er på vei inn i en festtid med julebord og jobbfester i ulike sammenhenger. Målet med filmene er å skape bevissthet hos ledere og ansatte, og øke aksepten for å ikke måtte drikke ved sosiale jobbarrangementer.

Lynne-Bakkeng sier at de ser på jobbfesten som viktig.

– Det er en begivenhet hvor man burde kunne senke skuldrene og bonde med kolleger – og da må det være en inkluderende arena der ingen føler noe som helt press.

Skal føle seg inkludert og trygg

Regjeringen har etablert et samarbeid med arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i arbeidslivet og verdien av alkoholfrie arenaer. Samarbeidet er en del av regjeringens nasjonale alkoholstrategi, der målet er å redusere skadelig alkoholforbruk med minimum 10 prosent innen 2025, som er i tråd med målet et globalt mål fastsatt av WHO.

I rapporten «Alkohol og arbeidsliv», svarer 37 prosent at det er helt eller delvis synes det er problematisk at kollegaer drikker seg fulle på sosiale arrangement i jobbsammenheng.

– Vi tror filmene vil bidra til å skape refleksjon om ubevisst utøvd eller opplevd drikkepress og diskusjon på arbeidsplasser. Målet er at alle føler seg inkludert og trygg på jobbfester, sier direktør hos Akan kompetansesenter, Elisabeth Ege.

Filmene er produsert av Tangrystan ved regissør Rikke Gregersen og produsent Erik Holm, og det er Y Story som har tatt seg av det kreative arbeidet, og gjort research og planleggingen. Y Story har også stått for produksjonen av kampanjen, og har samarbeidet med Akan siden 2020.

Kampanjen retter seg mot norsk arbeidsliv og treffer målgruppen på tvers av plattformer, med et kampanjeløp i sosiale medier, streamingtjenester og med programmatiske og redaksjonelle annonser i uke 46, 47, 49 og 50.

Kampanjen er finansiert av Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS