Meta-selskapene klaget vedtaket om dagbøter inn for Personvernnemnda, som i sin avgjørelse nå gir Meta Ireland og Facebook Norway medhold.

Meta og Facebook vant fram i Personvernnemnda

Datatilsynet kan ikke ilegge Facebook og Instagram dagbøter, har Personvernnemnda slått fast.

Publisert

Personvernnemnda har fattet sitt vedtak i Meta-saken og har bestemt at Datatilsynet ikke kan gi dagbøter til Meta og andre internasjonale virksomheter. 

Det opplyser Datatilsynet i en pressemelding.

Det underliggende vedtaket om forbud mot atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram blir imidlertid stående.

– Overrasket over avgjørelsen

Meta etterkom ikke Datatilsynets vedtak om forbud mot atferdsbasert markedsføring, og Datatilsynet fattet derfor et eget vedtak som ila Meta dagbøter, eller tvangsmulkt, som en reaksjon på dette.

Muligheten til å ilegge dagbøter er en særnorsk regel som er gitt i den norske personopplysningsloven. 

Meta-selskapene klaget vedtaket om dagbøter inn for Personvernnemnda, som i sin avgjørelse nå gir Meta Ireland og Facebook Norway medhold.

– Forbudet mot atferdsbasert reklame blir stående, og det er det viktigste i denne saken. Vi er overrasket over avgjørelsen fra Personvernnemnda, men tar den selvsagt til etterretning, sier Line Coll, direktør i Datatilsynet, i pressemeldingen.

Gjøres unntak

I utgangspunktet sier loven at Datatilsynet kan ilegge dagbøter når virksomheter bryter personvernforordningen. 

Personvernnemnda har imidlertid nå avgjort at det må gjøres unntak fra dette når det er snakk om internasjonale virksomheter.

– Fortolkningen til Personvernnemnda tar fra oss et viktig virkemiddel i møte med store internasjonale selskaper. Dette vil også medføre at norske virksomheter kan ilegges dagbøter, mens de store internasjonale aktørene går klar. Dette er uheldig forskjellsbehandling, og vi håper lovgiver kommer raskt på banen med en avklaring, sier Coll.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@kom24.no

Powered by Labrador CMS