Bente Kvam Kristoffersen skriver at kvinners produktivitet på hjemmekontor synker mer enn menns. Dette fordi de tar mer ansvar for det såkalte «tredje skiftet» – altså koordinering og administrasjon av familielivet.
Bente Kvam Kristoffersen skriver at kvinners produktivitet på hjemmekontor synker mer enn menns. Dette fordi de tar mer ansvar for det såkalte «tredje skiftet» – altså koordinering og administrasjon av familielivet.

Kommentar:

«Derfor kan hybridkontoret være en trussel for likestillingen»

Samfunnet er i ferd med å gå tilbake til normalen. De av oss som har hatt hjemmekontor skal snart rydde bort kontoret fra både kjøkken og stuer, og innta våre faste plasser bak skjermen i kontorlandskapet vi forlot i mars for snart halvannet år siden.

Publisert Sist oppdatert

Rundt halvparten av alle nordmenn har yrker der det er mulig å jobbe hjemmefra. Nå er tiden inne for å evaluere og vurdere kontorets rolle i arbeidshverdagen etter pandemien. Krisen vi har vært i har på mange måter vist oss at det er mulig å holde oppe produktiviteten uten å sjekke inn på det fysiske kontoret. Flere melder om mindre stress og bedre kontroll over egen tid. Jeg opplever at spesielt foreldre med små barn synes hverdagen er mindre stressende når de kan styre arbeidsdagen mer selv.

Koronaperioden har på mange måter blitt en stresstest på hvordan vi klarer å balansere jobb og privatliv, og hvordan vi har fordelt arbeidsoppgaver i hjemmet mellom oss. Hjem og arbeidssted har under pandemien smeltet sammen. Selv om mange har en likestilt hjemmesituasjon, er det viktig for ledere å være bevisst på ansvaret vi har for nettopp å sikre at vi gir kvinner og menn like muligheter uavhengig av hvor de velger å utføre arbeidet.

Curt Rice, rektor ved Oslomet, er leder for 1400 akademisk ansatte. Han erklærte så tidlig som i april at han ville hente kvinnene tilbake fra hjemmekontor først, så snart det var forsvarlig. Rice henviser til internasjonal forskning fra akademia som viser at kvinners produktivitet på hjemmekontor synker mer enn menns. Dette fordi de tar mer ansvar for det såkalte «tredje skiftet» – altså koordinering og administrasjon av familielivet.

Internasjonale undersøkelser viser også at bruk av hjemmekontor potensielt kan bli en likestillingsfelle fordi det helst er småbarnsmødre som foretrekker hjemmekontoret. Flere menn enn kvinner ønsker å jobbe fra kontoret. Etter pandemien og hjemmekontoret kommer nå hybridkontoret, der vi skal kombinere det å arbeide hjemmefra med arbeid på det fysiske kontoret.

Regler for bruk av hybridkontor eller fritt frem?

Som ledere må vi nå ta stilling til hva som skal være fremtidens kontor. Hvis fremtidens kontor er hybridkontoret – hvilke retningslinjer skal vi da ha?

Som leder har jeg tillit til at ansatte ønsker å levere sitt beste uavhengig av om de sitter på hytta på fjellet, hjemme hos seg selv eller på kontoret. Men funnene i flere studier og undersøkelser får meg til å tenke litt mer over om jeg skal gjøre det fritt for de ansatte å bestemme selv eller om vi skal ha noen anbefalte kjøreregler. For det som er helt sikkert er at vi ikke ønsker å komme i en situasjon der valgene man tar gjør at medarbeiderne sakker akterut i sin egen karriere på grunn av kjønn eller manglende faglig utvikling.

Jeg tror den viktigste funksjonen kontoret får fremover, i tillegg til den sosiale og kulturelle dimensjonen, vil handle om å dele kunnskap om og utvikle faget sitt. Å tenke nye tanker alene ved kjøkkenbordet går kanskje fint en gang i blant, men for de fleste av oss er det i møtet med kolleger og samarbeidspartnere i et fysisk miljø at vi virkelig får jobbet frem nye løsninger. Innovasjon som sikrer utvikling og konkurransekraft drives frem i et samspill mellom menneskemøter. Det vil være en stor fordel for konkurransekraften at begge kjønn deltar på like premisser, uavhengig av hvor arbeidet gjennomføres.

Jeg velger å være optimistisk og tenker at hybridkontoret ikke er en trussel for likestillingen om vi er ansvaret bevisst og har tydelige forventningsavklaringer – ledere som ansatte. Tar vi et felles ansvar vil vi kunne sikre at vi også etter pandemien jobber videre for et likestilt arbeidsliv.

Her er mine tre råd og planer for hybridkontoret fremover:

1. Spør de ansatte: Hvilken rolle skal kontoret vårt ha fremover? Lytt til ønskene. Vurder om ønskene er realistiske sett opp imot leveranser til kolleger, kunder og samarbeidspartnere, samt innovasjon og utvikling av selskapet.

2. Utarbeide kjøreregler sammen med de ansatte med mål om å fremme likestilling, sosial inkludering og faglig utvikling når ansatte er mindre til stede fysisk.

3. Ønsker vs. regler. Som leder er det din oppgave å tilrettelegge, men også sikre gode og trygge arbeidsforhold. Vurder om ønskene fra de ansatte står i strid med reglene i arbeidsmiljøloven.

Jeg gleder meg til å gjenåpne kontoret for fullt og kommer til å ha tett dialog med kollegene mine, slik at vi sammen finner en optimal løsning for fremtidens hybridkontor.

Målet er en arbeidsplass med enda større frihet og fortsatt stort fokus på likestilling både mellom kjønn, men også på andre områder. Likestilling er en ferskvare som vi som ledere sammen med våre kollegaer må sørge for holder seg innenfor datostemplingen – også etter pandemien.

Powered by Labrador CMS