Sykehuset i Stavanger har brukt Facebook og Instagram til å fortelle om hverdagen på sykehuset.
Sykehuset i Stavanger har brukt Facebook og Instagram til å fortelle om hverdagen på sykehuset.

MENINGER:

Takk for nå til Meta

«Stavanger universitetssjukehus tar en pause fra plattformene Facebook og Instagram. Årsaken er stor usikkerhet knyttet til hvordan Meta håndterer personopplysninger. », skriver Helga Strand Vestbø, kommunikasjonsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus.

Publisert

Sosiale medier har vært en prioritert kommunikasjonskanal for Stavanger universitetssjukehus (SUS) siden 2010.

Gjennom årene har vi delt hundrevis av innlegg, bilder og filmer. Vi har eksperimentert med direktesendinger, der dyktige fagfolk har svart på spørsmål fra følgerne våre om alt fra bekkenbunnsplager til abort og lungekreft. Under pandemien sendte vi presseorienteringer via Facebook.

Både Facebook og Instagram var gode kanaler da vi ønsket å nå raskt ut til mange med endringer som påvirket våre pasienter og pårørende. Gjennom Instagram «takeover» har engasjerte medarbeidere på ulike avdelinger tatt over styringen av kontoen.

På den måten har vi gitt følgerne våre et helt unikt innblikk i hva som foregår på innsiden av sykehuset.

Høy risiko

Det finnes per dags dato ingen tilsvarende plattformer når det kommer til funksjonalitet, rekkevidde og brukervennlighet. I dag er vi det sykehuset i Norge med nest flest følgere, etter Oslo universitetssykehus. Men selv om utbyttet har vært stort, har vi nå kommet fram til at prisen som betales av våre følgere er for høy.

I Datatilsynets risikovurdering høsten 2021 ble det konkludert med at « … behandlingen av personopplysninger gjennom å ha en side på Facebook, medfører en for høy risiko for brukernes rettigheter og friheter.» Det er denne rapporten som dannet grunnlaget for våre egne vurderinger ved SUS.

Ulempene er større enn nytten

Ifølge Datatilsynet bør man veie nytte opp mot ulemper når man vurderer personvernkonsekvenser. Hva som ligger i de ulike vektskålene, vil variere fra virksomhet til virksomhet.

Vi har stilt oss to hovedspørsmål: 1. Støtter tilstedeværelse på Facebook og Instagram tilstrekkelig oppdraget vi har som universitetssykehus? 2. Er tilstedeværelsen på Facebook og Instagram i tråd med grunnverdiene våre, «kvalitet, trygghet og respekt»?

Det korte svaret er nei.

Som Datatilsynet påpeker, deler vi et felles ansvar med Meta når det gjelder behandling av data. Hvordan Meta håndterer personopplysninger er i beste fall uoversiktlig. Metas primære virksomhet er å bruke digitale plattformer til å utvinne råvaren persondata, ikke ulikt måten et oljeselskap bruker plattformer til å utvinne råvaren olje. Det er følgerne våre som betaler prisen når vi bruker «gratisverktøy» som Facebook og Instagram.

Vi kan heller ikke se at vår tilstedeværelse på Facebook og Instagram i betydelig grad styrker vårt oppdrag og det som er våre hovedoppgaver: Pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring.

En mulighet for å minimere risiko for spredning av persondata, er å skru av kommentarfeltet. Det synes vi er problematisk, ettersom hensikten med å være til stede på sosiale medier er dialog. Dersom ikke følgerne våre har anledning til å komme med heiarop til medarbeiderne våre – eller enda viktigere – anledning til å komme med kritiske spørsmål eller tilbakemeldinger til oss, har det liten verdi å være til stede.

Løgn og hatefulle ytringer

Vår motivasjon for å gå av disse kanalene slutter ikke med personvernet. Som journalist og Nobels fredspris-mottaker Maria Ressa sa under sitt Nobelforedrag i 2021: «Facebook er verdens største nyhetsformidler, men studier har allikevel vist at løgner ispedd sinne og hatefulle ytringer sprer seg raskere og bredere enn fakta på sosiale medier».

Det er grundig dokumentert at Facebook har bidratt direkte til å nøre opp under hatefulle ytringer og antidemokratiske aktiviteter – blant annet fra den tidligere medarbeideren i Facebook, Frances Haugen. Kommunikasjon om og med oss som sykehus bør vi håndtere i egne og sikre kanaler, og vi må overlate den til redaktørstyrte medier som jobber etter Vær varsom-plakaten.

Ikke vår jobb å renvaske

Argumenter om at seriøse aktører bør være til stede i sosiale medier for å motvirke falske nyheter og ekkokamre, er betimelige. Vi ønsker imidlertid ikke å være til stede for tilsynelatende å renvaske kanalene og legitimere en forretningsmodell med inngripende negative konsekvenser både på samfunns- og individnivå. Vårt ansvar er å si stopp når vi verken har oversikt eller kontroll over konsekvensene av Meta sine algoritmer. Vi har vært for ukritiske for lenge.

Samtidig er det grunn til å understreke at det finnes nyanser. Vi kunne gjort flere grep for å ta ned ulempene knyttet til personvern. Når vi velger å ta en pause – ikke å gå av permanent – er det av to grunner. Både Facebook og Instagram er, med sine mange fordeler, kanaler vi nesten har tatt for gitt. Vi mener det vil være nyttig å høste erfaringer med å være uten disse kanalene for en periode. Samtidig ser vi, heldigvis, en utvikling der internasjonale myndigheter tar grep.

Dersom det, mot formodning, skulle skje en utvikling som gjør at personvernulempene blir betydelig redusert, vil vi selvsagt ta en ny vurdering av vår tilstedeværelse på Meta sine plattformer.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS