–Jeg er heldig som jobber i et byrå hvor vi har mye fleksibilitet og ikke minst hunder på kontoret.
–Jeg er heldig som jobber i et byrå hvor vi har mye fleksibilitet og ikke minst hunder på kontoret.

#Minjobb

Linda syns det er spennende å kommunisere ved hjelp av kreative virkemidler som skaper nysgjerrighet og vekker følelser hos folk

–Jeg er heldig som jobber i et byrå hvor vi har mye fleksibilitet og ikke minst hunder på kontoret.

Publisert

Med spalten #MinJobb ønsker KOM24 å få kommunikasjonsfolk til å snakke om jobben sin, hva som inspirerer dem i arbeidet, hvilke utfordringer som finnes i bransjen - og hva som er god kommunikasjon.

Denne gang er det Linda Opåsen, performance rådgiver i Koogco , som svarer i spalten.

– Hva er tittelen din - og hva går jobben din ut på?

– Performance rådgiver – ansatt i Medie- og reklamebyrå hvor jobben går ut på å hjelpe kunder med effektiv markedsføring slik at de får mest mulig igjen for markedsbudsjettet. I tillegg til rådgivning jobber jeg hands-on i annonsesystemer og analyseverktøy som blant annet Google Ads, Facebook Business Manager, Analytics og sosiale medier.

– Hva liker du best med jobben din?

– Det beste med jobben min er menneskene og variasjonen i arbeidsoppgavene. Bransjen vår rører seg hele tiden og man er nødt til å holde seg oppdatert og følge med på ny teknologi og trender.

Jeg er i tillegg heldig som jobber i et byrå hvor vi har mye fleksibilitet og ikke minst hunder på kontoret.

– Hvilke arbeidsoppgaver liker du minst?

– Som regel er arbeidsoppgavene mine veldig varierte, men det jeg kanskje liker minst må være hvis jeg er nødt til å jobbe flere timer i tunge excel-ark.

– Hvorfor ville du jobbe med kommunikasjon?

– Jeg har alltid vært opptatt av formidling og mener god kommunikasjon er viktig i alle situasjoner. Når vi jobber med markedsføring handler det om kommunikasjon på rett sted til rett tid, samtidig som at budskapet er tilpasset målgruppen man vil nå ut til. Jeg syns det er spennende å kommunisere ved hjelp av kreative virkemidler som skaper nysgjerrighet og vekker følelser hos folk.

– Hvem inspirerer deg i kommunikasjonssektoren?

– Jeg tror det som gir meg inspirasjon må være de flinke kollegaene mine som bobler over av gode ideer hver eneste dag. Jeg henter også mye inspirasjon fra diverse caser og konkurranser ellers i bransjen.

– Hva gjorde deg sist imponert i kommunikasjonsfaget?

– Jeg har kanskje ikke et konkret eksempel, men jeg er generelt imponert over hvordan mange har løst utfordringer knyttet til Covid19 og begrensningene denne pandemien har medført.

Når jeg for eksempel ser på bedriftene vi jobber med og hvordan de har omstilt seg for å ivareta sine kunder og deres behov, så blir jeg imponert over hvor raskt de har fått det til.

– Hva er god kommunikasjon?

– Godt spørsmål. Jeg tenker at god kommunikasjon handler ofte om å lytte først, slik at det som skal formidles møter det behovet som er.

– Hva mener du er den største utfordringen for din bransje fremover?

– Det å skille seg ut blant massen i en verden med mye støy er fremdeles en stor utfordring for mange i min bransje.

Vi har med tiden vendt oss til å jobbe ut ifra brukerdata, men nå som dette blir mindre tilgjengelig fremover, tror jeg nye måter å nå frem til målgrupper på kan bli en utfordring for mange.

Powered by Labrador CMS