Rådgiver Anna Blom Rian i Teft mener at lederne må ta ansvar når det gjelder å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen.

Menn tjener 5.150 kr mer enn kvinner i måneden:
– Helt krise

Teft-rådgiver gir råd til ledere som vil bidra med å jevne ut forskjellene.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Tefts Bransjerapport for 2020 avdekker store forskjeller når det gjelder lønnsnivået på kvinner og menn. De tydeliggjør at «dette er en problemstilling vi som bransje og vi som ledere må ta på alvor».

Rapporten slår fast at menn tjener mer enn kvinner selv om man er i samme alder, har samme jobb og er på samme nivå.

- Selv om man ikke bevisst gjør en forskjell er det mye underliggende som ligger i oss når kvinner ber om høyere lønn, sier rådgiver Anna Blom Rian i Teft.

- Nitrist lesing

I et innlegg i Kampanje skrev Blom Rian at dette ikke er «sjokkerende nyheter, men allikevel tung og nitrist lesing».

I samme rapport har Teft intervjuet ti ledere om hva de tenker som funnene, og ikke minst hva de selv gjør for å unngå slike skjevheter.

«Det er jo helt krise at det er så store, og uforklarlige, lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i vår bransje. Det er pinlig, rett og slett», mente daglig leder Marte Ramborg i Spoon Agency.

«Vi registrer forskjellene i rapporten, og oppfatter at dette er både ulogisk og synd», sa CEO Espen Klepper i OMG.

Tall hentet fra SSB viser at i gjennomsnitt får en mannlig PR- eller informasjonssjef 5.150 kroner mer enn en kvinnelig PR- eller informasjonssjef i månedslønn.

Gjennomsnitt månedslønn 2019

1222 PR- og informasjonssjeferMennHeltidsansatte70670
KvinnerHeltidsansatte65520

Tall hentet fra SSB

Innenfor reklame og markedsføring står det enda verre til. Der får en mann 7850 kroner mer i måneden enn en kvinne i samme sektor.

Gjennomsnitt månedslønn 2019

2431 Reklame- og markedsføringsrådgivereMennHeltidsansatte57010
KvinnerHeltidsansatte49160

Tall hentet fra SSB

– Se på lønnsnivået i bransjen

Blom Rian har noen råd å komme med til ledere som ønsker å bidra til et mindre lønnsgap mellom kvinner og menn i kommunikasjonsbransjen:

– Vi opplever ikke at noen bevisst går inn og gjør forskjell. Spesielt ser vi at kommunikasjonsbransjen er en kvinnetung bransje, med mange kvinnelige markedssjefer og ledere.

– Jeg tror man må jobbe med bevisstgjøringen. Selv om man ikke bevisst gjør en forskjell er det mye underliggende som ligger i oss når kvinner ber om høyere lønn.

Blom Rian understreker at studier viser at kvinner spør om høyere lønn like ofte som menn og at også kvinner ber om høyere lønn når de skifter jobb.

– Jeg føler ofte man belager seg på at kvinner ikke spør eller ikke er opptatt av det. Studier viser at det ikke stemmer, så det er ikke en hvilepute, sier hun.

Teft-rådgiveren forteller at hun ofte får spørsmål av andre kvinner i bransjen.

– Kvinner spør meg om «har du noen tall jeg kan støtte meg på?», mens menn kanskje føler at «jeg mener jeg skal ha høyere lønn».

Teft-rådgiveren mener at en bevisstgjøring rundt dette er en god start, men at det i tillegg finnens noen tiltak man vet har ordentlig effekt.

Blom Rian forteller at i en rekrutteringsprosess er man ofte opptatt av hva kandidaten tjener i dag. Hun mener man heller bør se på hva som er lønnsnivået i bransjen nå.

I et tenk eksempel forteller hun at istedenfor å spørre kandidaten hva de forventer, kan man heller sjekke innad i selskapet hva de andre tjener og så legge seg deretter.

– Så kan du fortelle kandidaten «vi har tenkt at denne rollen her ligger på dette nivået. Er det noe du er komfortabel med?», så kan det eventuelt bli en diskusjon etter det. Da belager man seg ikke på hva kandidaten har tjent før, og dermed viderefører man kanskje heller ikke disse forskjellene.

– Rett skal være rett

Blom Rian er klar på at det viktigste er å oppnå likhet mellom kjønnene.

- Det kan godt være at flere menn rett og slett tjener for mye. Vi ønsker ikke drive noen galopperende lønnsvekst i denne bransjen, men oppnå likhet mellom kjønnene, sier hun.

Videre mener hun at det er lederne som har et ansvar for å jevne ut lønnsgapet mellom kvinner og menn. Hun mener at å begynne å snakke om hva ledere skal måles på kan være relevant for å få til dette.

–Med en gang ledere begynner å måles på det, vil bryr de seg. Dersom de har sin bonus knyttet til det, vil de ikke gjøre annet enn å passe på at de treffer de punktene, sier hun.

Avslutningsvis legger hun til at dette ikke nødvendigvis trenger være noen «kunstig og feministisk kamp».

– Det handler om at rett skal være rett. Det er bare det det går på, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS