Kjetil Try på stranden i Cannes. 2021 var et bra år for konsernet hans, nå varsler han betydlig inntektsøkning i 2022.
Kjetil Try på stranden i Cannes. 2021 var et bra år for konsernet hans, nå varsler han betydlig inntektsøkning i 2022.

TRY-konsernet passerte milliarden i omsetning i 2021

Fikk over 100 nye ansatte på ett år. Varsler allerede nå betydelig inntektsøkning i 2022.

Publisert

2021 ble et bra år for giganten TRY.

TRY-konsernet passerte i 2021 for første gang milliarden i omsetning, da de endte på 1,144 milliarder i omsetning, en økning på nesten 200 millioner kroner fra året før.

– Svært godt fornøyd

Også byråinntekten økte. Der var veksten på 90 millioner kroner, fra 355 til 445 millioner kroner. Det utgjør en vekst på hele 26 prosent.

– I fjor steg den såkalte byråinntekten, fra drøyt 350 millioner kroner til snaut 450 millioner kroner, mens det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) havnet nesten 72 millioner kroner. Det er en vekst vi er svært godt fornøyd med særlig i ett år som har vært preget av pandemi, skriver konsernsjef Kjetil Try i en e-post videreformidlet av TRY PR-sjef Sindre Beyer til KOM24.

Den økende forskjellen mellom byråinntekt og omsetning skyldes i hovedsak at en stor del av TRYs omsetning er medieomsetning, altså hvor de kjøper medieplasseringer på vegne av kundene.

– Omsetningen økte med rundt 200 millioner kroner og byråinntekten med rundt 90 millioner kroner. Begge størrelsene viser god vekst og det er inntektene som naturlig nok opptar oss mest. De viser en vekst på rundt 21 prosent som vi er godt fornøyde med, skriver Try videre.

Dårligere resultat

71,8 millioner kroner i EBITDA for TRY gir et prosentvis dårligere resultat enn året før. EBITDA-marginen til TRY endte på 16,1 prosent i 2021, ned fra 19 prosent året før.

Det forklarer Kjetil Try slik:

– Vi har etablert nye satsinger gjennom TRY Dig, tidligere TRY Pearl, hvor vi har investert i rask vekst i en oppstartsperiode for å sikre styrke i markedet for så å bli et lønnsomt selskap innen e-handel og digital produkt- og tjenesteutvikling. Det har vi lyktes godt med, skriver Try.

Han skriver videre at de har stor tro på at dette kommer til å bli en svært lønnsomt selskap for selskapet og at de har investert i nye forretningsområder fordi de tror det vil bli svært lønnsomt på sikt.

– En konsekvens av dette er at i året man «sår» så blir kostnadene noe høyere og marginen noe lavere, men at vi senere kan høste gevinsten av denne investeringen, skriver han via Beyer.

Tallene til TRY viser at salgsinntektene innen rådgiving og kommunikasjon fikk en solid vekst på hele 73,1 millioner kroner til 128 millioner kroner. Mens på reklamevirksomheten viser tallene en nedgang på 5,5 millioner kroner til 192,4 millioner kroner. Interaktiv markedsføring i Norge viser til en inntektsvekst på 131 millioner kroner til 821,7 millioner kroner.

Regnskapet til TRY viser at de fleste underselskapene leverer positive tall. TRY Råd og TRY Opt leverer de beste tallene med henholdsvis 15,3 og 12,4 millioner i overskudd.

TRY Pluss og underselskapet TRY Pearl taper på sin side penger.

– Betydelig inntektsvekst

– TRY Pluss er først og fremst et investeringsselskap som investerer i oppstartsselskap og jobber fram nye forretningsområder. Det er ikke et mål at dette er et selskap som går med overskudd på drift, men på investeringer, skriver Try til KOM24.

Det har vært en eksplosiv vekst i antall ansatte i TRY det siste året. Ved årsskiftet jobbet det hele 342 ansatte i selskapet, en økning på 101 ansatte på ett år.

– Dette skyldes først og fremst mange nyansatte i TRY Dig, men også på andre områder hvor vi opplever vekst, forklarer Try.

Til tross for en inntektsvekst på hele 200 millioner kroner i 2021, ser det foreløpig ikke ut til å stoppe for konsernet. Kjetil Try varsler om det han kaller for en betydelig inntektsvekst første halvår 2022.

– Andre halvår ser positivt ut så langt. Vi har fortsatt noen nyansettelser på enkelte områder, men færre enn i 2021, sier han.

Powered by Labrador CMS