I lys av Meta som nylig mottok tidenes største GDPR-bot fra EU og Google som sliter med å finne ut hvordan de skal løse den kommende cookie-døden, har Jan Berthrand Danielsen skrevet en kronikk hvor han slår et slag for at flere europeiske adtech-selskaper viser veien mot en personvern-først fremtid for den digitale markedsføringen.
I lys av Meta som nylig mottok tidenes største GDPR-bot fra EU og Google som sliter med å finne ut hvordan de skal løse den kommende cookie-døden, har Jan Berthrand Danielsen skrevet en kronikk hvor han slår et slag for at flere europeiske adtech-selskaper viser veien mot en personvern-først fremtid for den digitale markedsføringen.

MENINGER:

Europeiske adtech-selskaper bør vise vei for en personvern-først digital markedsføringsfremtid

«Fremtiden for all digital markedsføring bør være basert på prinsipper om personvern og brukerkontroll. Her må europeiske adtech-selskap på banen», skriver Jan Berthrand Danielsen

Publisert

I en verden hvor teknologi og datainnsamling er i konstant utvikling, er det gledelig å registrere at personvern og datasikkerhet blir satt stadig høyere på agendaen.

I alle fall her i Norge og i Europa.

Det er viktig å skape adtech-løsninger som på den ene siden beskytter brukernes personvern, samtidig som den møter annonsørers og publisisters behov. Derfor er vi overbevist om at Europa kan og bør fortsette å spille en avgjørende rolle i å påvirke og forme fremtiden for digital annonsering.

At Meta nylig mottok tidenes største GDPR-bot på over 14 milliarder kroner for ulovlige dataoverføringer til USA, føyer seg inn i rekken av gode eksempler på hvorfor annonsører bør velge europeiskbaserte adtech-løsninger.

På den måten vil vi sikre at persondata håndteres i samsvar med de gjeldende personvernreglene i EU. Resultatet er ikke bare at personvernet blir ivaretatt, men det kan ha alt å si for annonsører og publisister som er opptatt av et tillitsfullt kundeforhold og et godt omdømme.

Overgangen til en personvern-verden-først må starte nå

Fremtiden for all digital markedsføring bør først og fremst basere seg på prinsipper om personvern og brukerkontroll.

Prinsipper som reflekterer de eksisterende reguleringene i Europa, som blant annet GDPR, ePrivacy-direktivet. Disse lovgivningene, i tillegg til de kommende reguleringene som Digital Services Act, Digital Markets Act og AI Act, er i ferd med å etablere en global standard og har inspirert andre land til å implementere lignende regler for å beskytte brukernes rettigheter.

Det er også motivasjonen bak årsaken til at de fleste nettlesere, bortsett fra Google Chrome, allerede har fjernet tredjeparts-cookien, og at Google vil gjøre det samme med Chrome i løpet av 2024.

Google løper fra stolpe til stolpe

Selv om det er oppløftende å registrere at Google endelig ser ut til å være klare til å teste én – 1 – prosent av brukerne sine i et miljø uten informasjonskapsler (cookies), og at de har gjentatt at den endelige datoen for å fjerne tredjeparts-cookien blir mot slutten av 2024, er ikke dette første gang vi har gjort oss kjent med de løse tidsplanene til Google.

Søke-giganten har fått annonsemarkedet til å løpe fra stolpe til stolpe, og det uten å ha spesielt god forståelse for utfallet.

Forslagene som ligger til grunn for deres Privacy Sandbox har tilsynelatende mangler og har i tillegg hatt begrensede testmuligheter.

Derfor er det heller ingen overraskelse at mange annonsører ikke er forberedt på hva som kommer, for ikke å glemme hva som allerede er tilfellet for den halvdelen av nettlesere hvor tredjeparts-cookien allerede er historie.

Fremtiden er med andre ord her allerede, og det er ingen grunn til å vente i usikkerhet. I stedet bør dagens annonsører bygge sine strategier på velprøvde teknologier som allerede eksisterer i miljøer som Safari og Firefox, hvor tredjeparts-cookien er forsvunnet.

Førsteparts-ID-er fra publisister, kjent som PPID-er fra Google, er enn så lenge den personvernvennlige løsningen som også gir annonsører kontroll over blant annet rekkevidde og effekt. Om dette er tilstrekkelig, eller om Googles Privacy Sandbox vil til slutt gi bedre resultater, gjenstår å se, men testing bør starte nå, for dette handler ikke om teknologi, men om bruksområder, og alle disse kan løses med førsteparts-ID-er nå som dette allerede deles av samtlige større publisister i Norge.

Europeiske verdier og kultur

Det er på høy tid for en mer personvernvennlig digital annonsering, som både følger europeiske reguleringer og verdier, og som også påvirker videre utvikling av adtech-løsninger.

Som europeiske aktører har vi en unik mulighet til å bli ledende adtech-aktører. Ikke bare ved å utvikle innovative teknologier, men også ved å fremme en kultur fundamentert i personvern og datasikkerhet.

Utover å arbeide for strengere selvpålagte standarder og etiske retningslinjer, bør vi også utvikle enklere og mer forståelige samtykkeløsninger som lar brukerne aktivt velge hva de deler.

Slike tiltak vil demonstrere en klar intensjon om å prioritere brukernes personvern, uten at innovasjon og funksjonalitet blir tilsidesatt

La oss jobbe sammen for en fremtid der europeiske selskaper viser vei i utformingen av den nye og moderne digitale markedsføringsbransjen. En bransje basert på prinsipper om personvern, datasikkerhet og brukerkontroll. På den måten kan vi sikre en mer ansvarlig og etisk bransje, som vil komme både utviklere, publisister, annonsører og forbrukere til gode.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS