Mens det for få år siden var det markedsstrategien, kommunikasjonsstrategiene og kampanjeplanene som tok opp mesteparten av tiden for en markedsdirektør er i dag er bildet langt mer sammensatt og komplekst.
Mens det for få år siden var det markedsstrategien, kommunikasjonsstrategiene og kampanjeplanene som tok opp mesteparten av tiden for en markedsdirektør er i dag er bildet langt mer sammensatt og komplekst.

Større markedsavdelinger gir nye lederutfordringer

Utviklingen viser at flere CMO-er vil få et langt bredere ansvarsområde.

Publisert

– Markedsavdelingen har vokst, skriver Knud Fahrendorff i Elect og Henrik Sandberg i Teft, i Branserapporten som ble sluppet onsdag.

Sammen har de oppsummert sentrale utfordringer som går igjen blant mange annonsører de har snakket med, og at disse problemstillingene ikke bare er typiske for store annonsører, men også mellomstore.

For mens det for få år siden var det markedsstrategien, kommunikasjonsstrategiene og kampanjeplanene som tok opp mesteparten av tiden for en markedsdirektør er i dag er bildet langt mer sammensatt og komplekst.

Funn fra Tefts bransjerapport som viser at bare 22 prosent av respondentene fra markedsavdelinger svarer at de i stor grad har et arbeidsmiljø som bidrar til faglig utvikling. For byråene er dette tallet dobbelt så høyt, og dette kan tyde på at svært mange synes det er krevende å lede et fagmiljøer som stadig vokser seg større og innebærer flere mennesker og arbeidsoppgaver.

Fra ett fagmiljø til flere disipliner

Derfor peker de på at for lederne av mange annonsørmiljøer er organisering av fagmiljøet, byråene og fagområdene en svært viktig oppgave på vei inn i 2022.

Videre skriver de at de fleste store og mellomstore annonsører kan se for seg å enten etablere eller styrke egen kompetanse og kapasitet for innholdsproduksjon, tjenesteutvikling, markedsføringsteknologi og kundereiser.

– I tillegg står operativ involvering i mediekjøp på agendaen hos en rekke annonsører.

Det betyr at flere CMO-er vil få et langt bredere ansvarsområde som ikke lenger fokuserer på ett fagmiljø, men flere disipliner som skal samarbeide. Og valg av samarbeidspartner blir desto viktigere

Flere synes det er lettere å ta stilling til om den kreative leverandøren gjør en god jobb, enn om leverandører av andre tjenesteleveranser er en riktig match.

I bransjerapporten går det fram at mange ledere hos annonsører tviler på at de har landet på rett byrå eller om byrået bare er «gode nok».

Savner et fora

Stadig ny teknologi og kunnskap om kundedata bidrar til høyere gevinst, men etterlater en oppfattelse av å ikke utnytte mulighetene godt nok, og det til tross for store investeringer og gode ressurser.

– Veldig mange ledere hos annonsører kjenner på frustrasjon knyttet til alle mulighetene og potensial.

Likevel er det stor optimisme i markedet generelt.

– Utfordringen er at rollen som leder for markedsføring og kommunikasjon har vokst i alle retninger, og at forståelsen for fagområdet og kompleksiteten i dette ikke alltid er veldig høy i andre deler av selskapet.

Noe som gjør at mange savner et fora eller stødige leverandører og rådgivere som evner å se helheten i alle fagområdene.

Powered by Labrador CMS