Lisa Bang sier det har vært spesielt vanskelig å formidle offentlige tiltak til befolkningen i Bærum.
Lisa Bang sier det har vært spesielt vanskelig å formidle offentlige tiltak til befolkningen i Bærum.

Kommunenes koronakommunikasjon:

Dette mener hun har vært mest utfordrende med å drive kommunikasjon gjennom pandemien

Kommunikasjonssjefen i Bærum kommune er ikke i tvil om at jobben de har gjort har vært avgjørende.

Publisert Sist oppdatert

Lørdag 12. februar åpnet Norge mer eller mindre opp igjen for fullt. I den anledning har KOM24 snakket med flere kommuner. I denne serien ønsker vi å kartlegge hva de som jobber med kommunikasjon fra kommunalt hold sitter igjen med etter nesten to år med pandemi.

Hvordan har viktig informasjon blitt videreført til innbyggerne, og hvilke kanaler har de benyttet seg av for å nå flest mulig?

Denne gangen har vi snakket med Lisa Bang, kommunikasjonssjef i Bærum kommune. Hun sier at de som jobber med kommunikasjon i det offentlige har fått en enda viktigere rolle under håndteringen av viruset.

– Kommunikasjon har vært kjempeviktig, kanskje til og med viktigere enn noen gang under pandemien. Sånn sett har det vi driver med kommet mer i fokus, sier Bang.

Videre forteller hun at det har vært ulikt hvor lett eller vanskelig det har vært å kommunisere ut begrensninger og strengere tiltak. Bang påpeker at det har vært en forskjell ut fra hvor bestemmelsene kommer fra.

– Vi har hatt litt ulike opplevelser, alt etter hvilke tiltak som har vært gjeldende, og om de har vært nasjonale eller lokale. For oss har det vært enklere å kommunisere ut lokale enn nasjonale tiltak. Fortolkningen av nasjonale tiltak har ofte vært litt vanskeligere, og til tider forvirrende, sier hun.

Utfordrende med andre tiltak i Oslo

I januar i fjor kom flere nyhetsoppslag om Oslo-folk som reiste over kommunegrensen til Bærum. Årsaken var at Vinmonopolene og treningssentrene var åpne her, mens de i Oslo var stengt.

Dette var derimot ikke det vanskeligste de måtte håndtere, ifølge Bang. Hun sier vaksinering skapte enda mer hodebry.

– Kommunikasjonen blir svært utfordrende når det er forskjeller mellom kommuner. Det var særlig krevende da Oslo fikk anledning til å starte vaksineringen tidligere enn Bærum, det skapte stor misnøye med kommunen. Det var en av de vanskeligste periodene kommunikasjonsmessig. Læringen er at det bør legges til rette for tett og god samordning mellom nabokommuner.

– Utfordrende å nå ut til minoriteter

Informasjonen fra Bærum kommune om koronaviruset har i løpet av pandemien blitt oversatt til rundt 13 ulike språk.

Erfaringene rundt det å nå ut til mennesker som ikke forstår norsk særlig godt, vil de dra nytte av i andre sammenhenger.

– Det har vært spesielt utfordrende å nå ut til minoritetsspråklige grupper. Men i løpet av denne perioden har vi blitt bedre til å kommunisere til disse gruppene, og vi blir enda flinkere på det framover, sier Bang.

Viktigheten av kommunikasjon har også blitt tydeligere innad i kommunen. Bang opplever at de har jobbet tett med andre avdelinger, og at dette har vært avgjørende for selve håndteringen av situasjonen til enhver tid.

Også på dette området ser hun for seg at de kommer styrket ut av den vanskelige tiden.

– Samarbeidet innad i kommunen har vært helt strålende. Vi har vært representert i de fora som har vært nødvendig for å få informasjon, og for å kunne kommunisere tiltak, råd og regler. Vi har vært tett på hele prosessen, og det er egentlig veldig sjeldent at vi er så tett på. Så samarbeidet internt er styrket, både strategisk og operativt.

Powered by Labrador CMS