Nedgangen i bruken blant ni- og ti-åringene kan tyde på at flere foreldre holder igjen når det gjelder hvor tidlig barna slipper til på sosiale medier.
Nedgangen i bruken blant ni- og ti-åringene kan tyde på at flere foreldre holder igjen når det gjelder hvor tidlig barna slipper til på sosiale medier.

Nedgang for Snapchat og TikTok blant de yngste

Færre av de yngste bruker Snapchat og TikTok nå enn for to år siden. Det viser Medietilsynets nye undersøkelse «Barn og medier 2022».

Publisert

Ni av ti 9-18-åringer er på sosiale medier, og fra 13 års alder bruker nesten alle slike tjenester. Selv om halvparten av norske ni- og tiåringer er på sosiale medier, bruker likevel færre av de yngste Snapchat og TikTok nå enn for to år siden. Det viser Medietilsynets nye undersøkelse Barn og medier 2022.

– Vi vet ikke noe sikkert om årsaken til at bruken i de yngste aldersgruppene har gått ned, men nedgangen kan tyde på at flere foreldre holder igjen når det gjelder hvor tidlig barna slipper til på sosiale medier, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand i en pressemelding onsdag.

Hun peker på at økt oppmerksomhet rundt personvernutfordringene kan spille inn.

Sju av ti bruker TikTok

Det er fortsatt 13 års aldersgrense på tjenester som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok og andre sosiale medier. Er barnet under 13 år må foreldrene godkjenne at det opprettes en profil for barnet.

I 2020 oppga 65 prosent av tiåringene at de brukte ett eller flere sosiale medier, mens det i årets undersøkelse er 56 prosent, altså en nedgang på ni prosentpoeng.

Mest brukte sosiale medier-tjenester blant 9-18 åringer i 2022:

 • YouTube: 91 prosent (mot 95 prosent i 2020).
 • Snapchat: 78 prosent (mot 80 prosent i 2020).
 • TikTok: 73 prosent (mot 65 prosent i 2020).
 • Instagram: 64 prosent (mot 65 prosent i 2020).
 • Facebook: 50 prosent (mot 51 prosent i 2020).
 • Discord: 36 prosent (mot 29 prosent i 2020).
 • Roblox: 31 prosent (mot 30 prosent i 2020).

Kilde: Barn og medier 2022 (Medietilsynet). Data er samlet inn og bearbeidet av Kantar Public på oppdrag fra Medietilsynet.

Også blant niåringene har andelen brukere falt, fra 51 prosent til 48 prosent, en reduksjon på tre prosentpoeng.

Totalt er det omtrent like mange tenåringer på sosiale medier som da Medietilsynet gjennomførte forrige barn og medier-undersøkelse for to år siden (90 prosent), ifølge undersøkelsen.

YouTube, Snapchat og TikTok er de mest brukte tjenestene blant barn og unge, og bruken av TikTok har økt mest de siste to årene.

I 2022 er over sju av ti av 9-18-åringene på TikTok, mot vel seks av ti i 2020.

Uvurderlig innsikt om vaner

Siden 2006 har Medietilsynet samlet inn data om barn og unges mediehverdag annethvert år gjennom Barn og medier-undersøkelsen. Målet er å gi en samlet oversikt over 9-18-åringers digitale mediebruk, inkludert digital deltakelse, kompetanse og dømmekraft.

I årets undersøkelse har cirka 3200 9-18-åringer fra 78 skoler over hele landet deltatt. I tillegg er det gjennomført en foreldreundersøkelse, med cirka 2200 respondenter som har barn i alderen 1–17 år.

– Barn og medier-undersøkelsen gjør at Medietilsynet kan følge utviklingen i de unges medievaner over tid. Denne innsikten er uvurderlig i arbeidet med å styrke den kritiske medieforståelsen hos barn og unge, avslutter Velsand.

Barn og unge i sosiale medier

 • 90 prosent av 9-18-åringene bruker sosiale medier, mot 90 prosent i 2020.
 • 48 prosent av 9-åringene bruker ett eller flere sosiale medier, mot 51 prosent i 2020.
 • 56 prosent av 10-åringene bruker ett eller flere sosiale medier, mot 65 prosent i 2020.
 • 85 prosent av 11-åringene bruker ett eller flere sosiale medier, mot 85 prosent i 2020.
 • Av 9-11-åringene er 24 prosent på Snapchat, mot 44 prosent i 2020. 7 prosent er på Instagram, mot 18 prosent i 2020. 40 prosent er på TikTok, mot 54 prosent i 2020.
 • Fra barna er 13 år bruker tilnærmet alle sosiale medier.
Powered by Labrador CMS