Christoffer Nøkleby i Bleed.

MENINGER:

Derfor kjøper alle designtjenester

«Det blir stadig mer krevende å bli hørt, forstått og husket i en stor verden hvor stadig mer foregår på små skjermer», skriver Christoffer Nøkleby.

Publisert

Etter 10 år i markedsføring og PR, tok jeg i 2019 steget over til designbyrået Bleed. Fem år senere er jeg fremdeles forbauset over gapet mellom designfagets viktighet og status. 

Gang på gang opplever jeg å starte relasjonen til nye kunder med at de ser på oss som en leverandør av pynt, mens vi noen måneder senere er blitt toppledelsens betrodde sparringpartner på kjernen i kultur- og merkevareutvikling.

Den siste ukens diskusjon rundt Fjellinjens valg av Bleed som nytt designbyrå, aktualiserer igjen dette: Jeg tror for få ledere og kommunikatører vet hva strategisk forankret design kan bidra med.

Stor verden, små skjermer 

I en tid hvor kommunikasjon med omverdenen foregår mer og mer digitalt, blir det stadig viktigere å ha et sterkt fokus på design. 

En vellykket designstrategi kan være en avgjørende faktor for å skille seg ut i mengden, styrke budskapskommunikasjon og skape langvarige relasjoner til målgruppene. 

Design er ikke bare estetikk. Det handler om å skape en visuell helhet som tydeliggjør og gir troverdighet til budskapene man kommuniserer med ord, bilder og video. 

Alle virksomheter ønsker å bli hørt, forstått og husket. Godt, tydelig design er en avgjørende komponent i å få til dette. 

Etter mitt syn har godt design to oppgaver: 1. Tydeliggjøre virksomhetens kommunikasjon. 2: Sikre god navigasjon på virksomhetens flater.

Enten man er kommersiell, ideell eller offentlig: Enhver virksomhet trenger å vise seg som en tydelig og attraktiv aktør innen sitt felt. 

For smykkemerket Tom Wood handler det om unik og skalerbar posisjon innen luksus og mote; for Visit Norway handler mye om å fortelle ukjente historier om Norge som helårsdestinasjon.

Felles for begge er et fokus på formidling via strategisk design. 

Når merkevarer og tjenester kommer nærmer brukerne sine via digitale kanaler, blir både funksjonalitet og personlighet viktig. 

Airbnb, Spotify og Netflix er alle eksempler på digitale tjenester som skiller seg fra sine konkurrenter ved å oppleves både mer spennende og mer brukervennlige. 

Hva ligger bak? Avansert teknologi, ja visst, men også tusenvis av designtimer. 

Byrå vs. interne ressurser 

Design er et komplekst fagområde med mange spesialfelt. 

For små virksomheter er det mer effektivt å kjøpe tjenester fra en samarbeidspartner fremfor å bygge interne fagmiljøer. 

Større miljøer pleier å satse på en kombinasjon av interne ressurser og eksterne partnere. 

Gode designbyråer har et bredt spekter av kompetanse og kan tilby skreddersydde løsninger som passer til virksomhetens behov og mål. 

Blant andre McKinsey har dokumentert sammenhengen mellom godt design og suksess. Godt design gir en rekke fordeler, deriblant: 

• Økt merkevarekjennskap og gjenkjennelse. 

• Forbedret brukertilfredshet og lojalitet.

• Økt konverteringsrate og salg.

• Reduserte kostnader og forbedret effektivitet.

I en tid preget av KI og støyende budskap, er design en nøkkelfaktor for å lykkes. Både for de som vil bygge sterke merkevarer, og for de som vil yte effektive tjenester for sine brukere. 

Derfor er det bra at så å si alle virksomheter – offentlige, private, ideelle – kjøper tjenester fra designbyråer.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS