– Til alle som er opptatt av like muligheter innen idretten, topp eller bredde, det er bare å glede seg.
– Til alle som er opptatt av like muligheter innen idretten, topp eller bredde, det er bare å glede seg.

MENINGER:

Tour of Scandinavia svarer på kritikken: Vi er avhengig av gode partnere for å realisere våre mål, Flyr er en av disse

«Vårt samarbeid med Flyr er helt ferskt, men maken til ekte engasjement og ønske om å utgjøre en forskjell når det gjelder å jobbe for like muligheter innenfor idretten er det sjelden man ser.», skriver Roy Moberg.

Publisert

Med referanse til ytringer på Twitter på VG sin artikkel, samt egen artikkel i KOM24, hvor Daniel Holmeide Strand kommer med negative og feilaktige påstander både om Flyr, Like Muligheter og Tour of Scandinavia (TOS) ønsker jeg på vegne av TOS å gi et tilsvar bygd på fakta.

TOS er delvis eid av private aktører, men disse aktørene har på ren idealisme skutt inn penger i Ladies Tour of Norway AS (LTON AS), som er grunder og rettighetsinnehaver av TOS.

Når ideen om å bygge et profesjonelt sykkelritt for kvinner ble unnfanget i 2013 var det så godt som ingen nasjonale partnere som verken trodde på ideen eller ønsket å støtte kvinnesykkel. Vi måtte begynne på null. De såkalte private aktørene kommer i all hovedsak fra det lokale idrettsmiljøet i Halden, ildsjeler som utover å skyte inn kapital også har lagt ned tusenvis av gratis arbeidstimer gjennom 10 år for å komme dit vi er i dag.

I denne perioden er det ikke tatt ut en eneste krone av selskapet LTON AS. Det er også nedfelt i vedtektene at et eventuelt overskudd skal tilbakeføres idretten.

Det har vært en fantastisk reise å bygge opp et rittkonsept fra ingen ting til der vi er i dag, hvor vi er at av de største profesjonelle sykkelrittene for kvinner i verden.

Hele vårt arrangementskonsept er bygd på frivillighet. I år engasjerte vi over 1300 frivillige som alle hadde en eller flere roller gjennom arrangementsuken. Vi utbetaler ca NOK 700.000,- pr år i form av dugnadshonorar tilbake til klubber og foreninger som bidrar med ressursinnsats.

Utover å arrangere et profesjonelt sykkelritt for kvinner som sendes direkte på TV til over 420 millioner husstander i verden så har vi også mange barne- og breddearrangementer i tilknytning til sykkelrittet vårt.

Vi arrangerte i forbindelse med arrangementsuken i år for eksempel både sommersykkelskole og barneritt med til sammen over 1300 deltakere. Vi arrangerte også sykkelturer for mosjonister hvor vi som arrangør bidro med NOK 200,- pr deltager, inntektene (ca NOK 25.000,-) gikk uavkortet til SOS Barnebyer i Ukraina.

Vi er avhengig av gode partnere for å realisere våre mål, Flyr er en av disse. Vårt samarbeid med Flyr er helt ferskt, men maken til ekte engasjement og ønske om å utgjøre en forskjell når det gjelder å jobbe for like muligheter innenfor idretten er det sjelden man ser.

Vi har allerede utformet mange spennende konkrete arbeidsmål og aktiviteter som vi sammen med Flyr og Like Muligheter skal gjennomføre på veien frem mot neste års arrangementsuke.

Vi kan som eksempel nevne spesifikk jenterekruttering gjennom grasrotarrangementer, bedre konkurransetilbud for de beste kvinnelige syklistene ved at TOS er realisert, utjevning i pengepremier og samarbeid med egen ambassadør.

Til alle som er opptatt av like muligheter innen idretten, topp eller bredde, det er bare å glede seg.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS