Fra venstre: Gard Ådne Kverneland, Rune Magnus Lundetræ og Hege Forus.
Fra venstre: Gard Ådne Kverneland, Rune Magnus Lundetræ og Hege Forus.

Tre byråer fusjonerer: – Vi etablerer et sterkt tverrfaglig miljø

Designstudioet Montaag, innovasjonsrådgiverne i Enlight og kommunikasjonsbyrået Vika.Forus blir nå til Elleve.

Publisert

Kverneland Gruppen, Valinor og Rune Magnus Lundetræ står bak etableringen av rådgivingsselskapet Elleve, opplyses det om i en pressemelding.

Her samles kompetanse på endrings- og innovasjonsprosesser som gir økt konkurransekraft til omstillingen Norge er i gang med.

Selskapet opplyser at de tilbyr spisskompetanse innenfor innovasjon, design, kommunikasjon og finansiering. En fusjon mellom designstudioet Montaag, innovasjonsrådgiverne i Enlight og kommunikasjonsbyrået Vika.Forus har resultert i det nye selskapet Elleve.

– Vi ser stor omstilling i Norge. Kompetanse og teknologi fra havet får nytte i nye industrier. Bedrifter skaffer seg flere bein å stå på – ofte innen fornybar energi eller bærekraft. Enlight, Montaag og Vika.Forus sammen utgjør det ekstra giret bedrifter trenger for å sikre at deres omstilling skaper langsiktige verdier, sier Gard Ådne Kverneland i Kverneland Investering i meldingen.

Elleve vil jobbe med etablerte selskaper i endring, grundere og oppstartsselskaper. Selskapenes størrelse, modenhet og livsløp varierer, men de har alle et ønske om å skape nye muligheter i et samfunn som stadig skifter.

– Å utfordre det etablerte handler ikke bare om å takle de store problemene; det handler også om å finne nye måter å løse de små daglige problemene på, navigere risiko og identifisere muligheter. Ikke alle selskaper er rigget for å gjøre dette på egenhånd. Elleve er en ressurs som bidra med å styrke selskapers evne til innovasjon, utvikling og vekst, sier Hege Forus i Elleve i samme melding.

Per i dag består det nye rådgivermiljøet av 25 hoder. Målet er å doble antall ansatte i løpet av 2022. Selskapet har kontor i Stavanger, Trondheim og Oslo, og vil først og fremst styrke kontoret i Oslo.

– Endring kan være krevende. Selskapers tjenester og produkter skal gi resultater og skape verdier. Samtidig skal de fortelle en historie som skaper tillit og troverdighet. Vi etablerer et sterkt tverrfaglig miljø for å vise i praksis hvordan mangfold og strategisk forankring kan legge til rette for vekst og innovasjon, sier Forus videre.

Powered by Labrador CMS